<span class="hpt_headertitle">Sasatanak Upravnog odbora</span>

Sasatanak Upravnog odbora

Sasatanak Upravnog odbora

Dana 15. jula 2021. godine, putem e-maila, održan je redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja na kojem je Jovanka Manzalović Šalaka predložila Plan rada za drugo polugodište. Plan rada je jednoglasno usvojen, bez dopuna, te će zajedno sa Zapisnikom biti priložen u Knjigu zapisnika “Česke besede” Sarajevo. Za izradu Zapisnika zadužena je predsjednica, a o sastanku Upravnog odbora informisana je i Vesna Malić. O svim pojedinačnim aktivnostima Besedini članovi će biti blagovremeno obaviješteni, putem e-maila i putem naše Facebook stranice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *