Archives July 2021

Sasatanak Upravnog odbora

Sasatanak Upravnog odbora

Dana 15. jula 2021. godine, putem e-maila, održan je redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja na kojem je Jovanka Manzalović Šalaka predložila Plan rada za drugo polugodište. Plan rada je jednoglasno usvojen, bez dopuna, te će zajedno sa Zapisnikom biti priložen u Knjigu zapisnika “Česke besede” Sarajevo. Za izradu Zapisnika zadužena je predsjednica, a o sastanku Upravnog odbora informisana je i Vesna Malić. O svim pojedinačnim aktivnostima Besedini članovi će biti blagovremeno obaviješteni, putem e-maila i putem naše Facebook stranice.

Minority Fest 2021

Minority Fest 2021

U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, 30. juna 2021. godine u 18 sati, Udruženje “Polsa” Sarajevo organiziralo je predstavljanje poljskih laureata Nobelove nagrade za književnost. Pokrovitelji su bili Ambasada Republike Poljske u BiH i Vijeće nacionalnih manjina Kantona Sarajevo. U ime “Česke besede” Sarajevo ovoj aktivnosti Udruženja “Polsa” prisustvovala je Besedina predsjednica Jovanka Manzalović Šalaka. Važno je napomenuti da će do kraja 2021. godine i naše Udruženje uzeti učešće na “Minority Festu 2021” aktivnošću kojom ćemo obilježiti naših 25 godina rada, ali i Dan sv. Václava koji je i Dan našeg Udruženja (28. septembar).