Lektorát českého jazyka
Dvousemestrální kurz s názvem Český jazyk a kultura absolvovalo 15 účastníků - studentů a dalších zainteresovaných uchazečů. Na konci školního roku 2016/2017 velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině pan Jakub Skalník a lektorka pro český jazyk Jana Skoumalová předali účastníkům osvědčení o úspěšném položení kurzu českého jazyka.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
Paříkova výročí
Od smrti stavitele Sarajeva architekta Karla Pařika 16. 6. 2017 prošlo přesně 75 let a letos je 4. 7. plných 160 let od jeho narození. „České beseda“ Sarajevo je na Hřbitově sv. Mihovila v Sarajevu 16. 6. tradičně konala komemoraci tomuto Čechu rodem, a Sarajevan výběrem“. S velkým počtem členů „Besedy a hostů, velkému architektektovi vzdala poctu i zástupkyně velvyslance České republiky pani Klára von Kriegsheim Kadlecová, lektorka českého jazyka Jana Skoumalová a předseda Sdružení bosensko-českého přátelství „Snješko“ Zeljko Majstorović. Předsedkyně „České besedy“ Jovanka Manzalović Šalaka hovořila o jeho životě a díle. U východu ze hřbitova se většina zastavila na místě, kde je pohřben další zasloužilý Čech - Dr. Karel Bayer a komemorace byla ukončena družením.
Publikováno v deníku „Oslobodenje“ dne 24. června 2017 ....

/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
„Diskař“ v Tuzle, 17.června 2017
 
V parku u Hudební školy v Tuzle, u příležitosti výročí úmrtí profesora dr. Čestmíra Mirka Duška (1930-2016), rodákem Čecha, předsedkyně „České besedy“ Sarajevo Jovanka Manzalović Šalaka položila květiny před sochou „Diskař“,pro kterou při návrhu tento významný tuzlanský dirigent a učitel hudby, ale i sportovec v mládí, sloužil jako model pro prvního městského akademického sochaře Franju Lederera.
http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=75874

/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
13. června Den sv. Ante
 
I v letošním roce „Česká beseda“ Sarajevo blahopřála k výročí sv. Ante Padovanského našim milím přátelům-františkánům z Františkánského kláštera sv. Ante na Bistriku v Sarajevu. Hlavně Františkánský kostel sv . Ante byl vždy modlitebna pro všechny lidi v Sarajevu. Někdy v minulosti se i městská část na pravém břehu řeky Miljacka, kde sídlí klášter a kostel, jehož patronem je Svatý Ante, dlouho jmenovala Latinluk. Tento název měla od věřících katolíků, římského nebo latinského vyznání. Tento Latinluk v roce 1652 počítal asi 200 katolických rodin. Nicméně, po invazi Evžena Savojského v roce 1697, on je zničen ... více na linku http://svantosarajevo.org/?p=342)
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
„Česká beseda“ v Centru pro zdravé stárnutí
 
„Česká beseda“ Sarajevo 31.5.2017 byl hostem Centra pro zdravé stárnutí v Obci Centrum, které úspěšně vede Varja Nikolić. Velkému počtu uživatelů Centra se obrátila předsedkyně Jovanka Manzalović Šalaka a nechala slovo Ljubi Ristić, která svým způsobem představila jižní Moravu, národní kroje a zvyky regionu, a to vše dokládáno videoprojekcí. K této příležitosti donesla i panenku oblečenou v tradičním kroji z okolí Brna. Po přednášce následovalo družení s občerstvením a osvěžením produkty z pivovaru Bihać.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Výstava a prohlídka v Mostaru
 
„Česká beseda“ Sarajevo, ve spolupráci se Sdružením občanů „Architekt Karel Pařík“ společností česko-bosenského přátelství z Mostaru, přenesla do Mostaru 15. výstavu z cyklu „Češi v Sarajevu“ - „Našich 20 let“, která se mohla vidět v Národním muzeu u příležitosti loňské oslavy jubilea. Zajedno s výstavou byl také v Mostaru proveden populární výlet.
V Divadle loutek členy „České besedy“ a jejich hosty přivítali domácí v čele s předsedkyní Sdružení „Architekt Karel Pařík“ Alenou Gološevou která je vedla program na Malé scéně Divadla loutek. Všechny přítomné přivítala zástupkyně velvyslance České republiky paní Klara von Kriegsheim Kadlecová. V program byl představen krátký dokumentární film „České besedy“ Probuzené loutky, Santićevu „Eminu“ četla Ljuba Ristić v českém jazyce a Sidika Manjgo v originále, přičemž je na akordeon doprovázela Snjezana Dujmović. Své umění na klavír předvedl Petar Mikić z Pavarottiho hudebního centra. Alena Gološeva předala poděkování velvyslanectví České republiky, Loutkovému divadlu a „České besedě“ Sarajevo. Při výměně dárků se nezapomnělo ani na nejmladší – Míšu i Petra. Dárky, které jim předala předsedkyně „České besedy“ Sarajevo Jovanka Manzalović Šalaka jsou spojeny s populární loutkou ve filmu - Kašpárkem. Jovanka Manzalović Šalaka otevřela výstavu „Našich 20 let“, a po prohlídce následovalo družení za zvuků harmoniky a zpěvu. Poté následovala prohlídka starého mostu a oběd v Duchovním a vzdělávacím centru Emaus v místě Potoci, kde byli hosté uvítáni ředitelkou Tanjou Raič Tarčuki. Výletníci strávili čas do návratu do Sarajeva v příjemném prostředí Caritasova domu setkání s osvěžujícími nealkoholickými nápoji z Bihačkého pivovaru.

/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Český film Teorie tygra
 
Členové „České besedy“ Sarajevo přijali pozvání velvyslanectví České republiky a 25. 5. 2017 shlédli český film „Teorie tygra“ s tématem současného života. Tento vtipný film s krásnou kamerou byl promítán v rámci „Dnů evropského filmu“ v kině Meeting Point . Před projekcí publikum oslovil velvyslanec České republiky pan Jakub Skalník.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
„Česká beseda“ Sarajevo u hrobu Karla Bayera
 
V organizaci „České besedy“ se konala komemorace dr. Karla Bayera 12.4.2017 na Hřbitově sv. Mihovila v Sarajevu. Člen „Besedy“ Dario Frimel na den úmrtí uznávaného lékaře a velkého dobrodince položil věnec na rodinnou hrobku Bayer.
Dr. Karel Bayer byl ředitelem první moderní nemocnice v Sarajevu, první předseda společnosti lékařů v Bosně a Hercegovině, a po němu se ještě za života měla pojmenovat jedna z ulic v Sarajevu. Zemřel před počátkem První světové války 12.4.1914 a ze staletého zapomnění ho zachránil spisovatel a lexikograf Valerian Žujo který zkoumal život a dílo tohoto velkého Čecha. Komemorace byla zahájena předsedkyní „České besedy“ Jovankou Manzalović Šalaka, zástupkyně velvyslankce České republiky pani Klára von Kriegsheim Kadlecová adresovala slova podpory, o výzkumné práci na monografii věnované Karlu Bayerovi mluvil autor Valerian Žujo, a malíř Mirza Ibrahimpašić portrétem oživil charakter dr.Karla Bayera.

/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Volební shromáždění
 
Volební shromáždění Sdružení občanů českého původu „Česká beseda“ Sarajevo se konalo dne 29. března 2017 v galerii Františkánského kláštera sv . Ante na Bistriku. Všechny body Jednacího programu byly přijaty (Zápis z předchozího Shromáždění, zpráva o činnosti mezi dvěma Shromážděními, Pracovní plán pro rok 2017, účetní uzávěrka za rok 2015 a 2016, a zpráva Dozorčí rady. Také je na dobu čtyř let přijato vedení Sdružení, stejně jako členové Představenstva, Dozorčí rady a Soudu cti. Po skončení volebního shromáždění přítomní členové se krátce družili s občerstvením a pitím.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Spolupráce
 
15.března 2017 v galerii „GM“ (Galeria Mandžić) v Tuzle se konala výstava fotografií a dokumentů s názvem „Odkud Italové v Bosně a Hercegovině?“. Výstavu pořádalo Sdružení občanů italského původu „RINO Zandonai“ z Tuzle, jehož předseda Tihomir Knežiček zaslal pozváni i členům „České besedy“ Sarajevo, aby jako případníci jedné z národnostních menšin v Bosně a Hercegovině, svou přítomností zvýraznili tuto událost. Na této výstavě "Českou besedu" představili Jovanka Manzalović Šalaka a Dario Fimel. Že Češi a Italové v Bosně a Hercegovině byli vždy blízcí svědčí i fakt, že na výstavě byl vystaven dokument, který hovoří o společné kapele vytvořené na počátku 20. století v Tuzle.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Březnový "Český koutek"
 
Březnový "Český koutek" pořádán je 8. března 2016 v slavnostní atmosféře Mezinárodního dne žen. Členka Vesna Malić přítomné uctila svými slavnými koláči, byl Becherovka, Jovankin likér a sušenky z Nizozemska, čaj a všudypřítomné květiny. S členy „České besedy“ se družila i lektorka českého jazyka Jana Skoumalová, a přidali se i studenti z České republiky, kteří v současné době studují na Univerzitě v Sarajevu.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Zahájen kurz českého jazyka
 
Český jazykový kurz pro členy „České besedy“ Sarajevo začal 8.3.2017 v areálu Františkánského kláštera sv. Ante na Bistriku. Kurz vede Jana Skoumalová lektorka českého jazyka přednášející na Filozofické fakultě v Sarajevu. Účastníci kurzu jsou: Jovanka Manzalović Šalaka, Karmela Smolik, Zdravko Vobornik, Slavenka Vobornik, Gordana Vobornik, Dubravka Hadžikadunić, Duša Černi Kulenović a Leona Sabolek. První setkání se jednalo o dohodě o práci. Kurz se bude konat dvakrát měsíčně po dobu dvou hodin. Lektorka na příští setkání 22.3.2017 přinese zkopírované texty z učebnic pro všechny studenty, na základě kterých bude učit češtinu.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Národní muzeum, 8. března 2017
 
Národní muzeum Bosny a Hercegoviny na Mezinárodní den žen všechny dámy uvítal volným vstupem, a všichni, kteří přišli do muzea mohli využít celou řadu vybavení. Jako symbolický hold všem dámám byly s největší pravděpodobností kvetoucí krokusy v komplexu muzea.
Národní muzeum Bosny a Hercegoviny je nejreprezentativnější a nejstarší vědecko-vzdělávací a kulturní instituce v naší zemi. Muzejní komplex se skládá ze čtyř pavilonů vzájemně propojených přístupní terasou a botanické zahrady, která zabírá centrální prostor. Autorem celého komplexu a hlavní dohlížitel nad pracemi byl architekt Karel Pařík , tehdejší hlavní poradce provinční vlády. „Česká beseda“ Sarajevo také využila možnost navštívit muzeum a ve znamení dobré spolupráce řediteli Mirsadu Sijariću darovala poštovní známku s portrétem Karla Paříka.

/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Předsednictví, 1. března 2017
 
Členové předsednictva Bosny a Hercegoviny Bakir Izetbegović a Dragan Čović oslovili přítomné na slavnostní recepci při příležitosti Dne nezávislosti. Recepce v Předsednictvu BiH se zúčastnili vysocí představitelé mezinárodního společenství, zástupci diplomatického sboru, akademické sféry a veřejného života v Bosně a Hercegovině, ale i zástupci národnostních menšin, Jovanka Manzalović Šalaka z „České besedy“ Sarajevo a Bruno Palestra ze sarajevského Sdružení občanů italského původu.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Lektorát českého jazyka
 
23. 2. 2017 na Filozofické fakultě v Sarajevu zahájil činnost Lektorát českého jazyka - volitelný předmět český jazyk a kultura 1. Výuka pro studenty mimo fakultu se bude konat v pondělí a ve středu. Více informací všechny zúčastněné strany mohou získat prostřednictvím e-mailu: jana.k.skoumalova@gmail.com lektorka Jana Skoumalová
 
   
Pracovní návštěva Mostaru
 
PPředsedkyně České besedy Jovanka Manzalović Šalaka, podpředsedkyně pro kulturu Leona Sabolek a členka Ljuba Ristić 14.2.2017 navštívily Sdružení občanů „Architekt Karel Pařík“ společnost česko-bosenskohercegovského přátelství v Mostaru. Sdružení se nachází v Loutkovém divadle, které bylo rekonstruováno Českou republikou. Spolupráce s dvěma Sdruženími byla dohodnuta s předsedkyní Sdružení Alenou Gološ. Mělo by být korunováno v květnu, výstavou „Našich 20 let“ ,kterou „Česká beseda“ Sarajevo postavila v Národním muzeu u příležitosti 20 let obnovení činnosti.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Setkání Představenstva a "pracovní setkání" členů Besedy
 
Představenstvo „České besedy“ Sarajevo se v plném složení setkalo 8.2.2017 v termínu Českého koutku. Byl projednán pracovní plán a volební shromáždění, které se bude konat na jaře. Po zasedání Představenstva proběhla pracovní schůzka s členy. Kromě pracovního plánu v roce 2017 projednávala se žádost o studijní návštěvu v Dobrušce na kurz českého jazyka. Kurz českého jazyka se bude konat pro členy "České besedy" v klášteře Sv. Ante a bude veden lektorem českého jazyka Janou Skoumalovou. Plánována je spolupráce s Centrem pro zdravé stárnutí v sarajevské Obci Centrum s nimiž se snažíme zorganizovat výlet do České republiky. Ljuba Ristić nabídla, že v rámci spolupráce připraví přednášku o tradičních krojích a zvycích na jižní Moravě v České republice.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Český koutek - "Literatura se šálkem čaje"
 
Františkánský klášter sv. Ante
* druhá středa v měsíci od 17:30 do 19:00

"Nová Ves 1894 - 2004" "Praha - Praha 1900 - 1945"
 
   
Výňatek ze statistiky webových stránek www.ceskabesedasa.ba za období leden až prosinec 2016.
 
Zde můžete vidět výpis ze statistik