PŘÁNÍ SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
 

Dlouholeté přání se po 27.05.1996. stalo skutečností. Tohoto dne se v Českém centru v Sarajevu poprvé setkali, Branka Hrzková a Anton Mikulášek s Martinem Klepetkem, chargé d’ affaires nedávno před tím otevřeného Velvyslanectví ČR v Sarajevu.
Pan Klepetko byl tehdy seznámen s důvodem schůzky, kterým bylo splnění jedné z nejdůležitějších podmínek pro obnovení České besedy Sarajevo – tj.podpora ČR. Byl velmi zaujat touto myšlenkou a ihned vyjádřil ochotu  a připravenost Velvyslanectví ČR v Sarajevu, a take svou osobní,  pomoci při realizaci tohoto záměru.
Navázání dávno přerušeného spojení s Českou pravlastí, jeho opětovný zájem o sarajevské Čechy a poskytnutá podpora povzbuzovaly při práci obnově Besedy. Urychlovaly se přípravy a organizování obnovujícího shromáždění. Seznam zakladatelů obsahuje 54 jmen:

 
1. Bartolović-Daneš Branka
2. Daneš Vera
3. Doleček Vlatko
4. Tihi Boris
5. Krzyk Tomislav
6. Šuster Jadranka
7. Mustapić-Hrzek Mirjana
8. Mustapić Marko
9. Hrzek Ivan
10. Hrzek Ružica
11. Hrzek Branka
12. Hrvat-Hrzek Vlasta
13. Šimunić Dubravko
14. Šimunić-Storch Vlasta
15. Preininger Josip
16. Preininger Lidija
17. Rytiř Franjo
18. Alikalfić Vera
19. Latal-Danon Ljerka
20. Murko Dragutin
21. Murko Zora

22. Džeba Antonija
23. Časar Zora
24. Časar Andrea
25. Časar Marija
26. Elezović Nataša
27. Časar Mažana
28. Poje Štefica
29. Časar Bogumil
30. Časar Lidija
31. Stanojević Denis
32. Stanojević Diana
33. Stanojević Zoran
34. Hikl Miroslava
35. Hikl Aleksandar
36. Latal Zdravko
37.Krilić-Herman Štefica
38.Potočnik-Krilić Gordana
39.Mijatov-Serna Beranek Olga
40.Mijatov Ranko
41.Polomik Franjo
42.Polomik Zdenka
43.Mikulašek Anton
44.Mikulašek Milijana
45.Mikulašek Otokar
46.Mikulašek Karlo
47.Krzyk Karla

48.Stuchly Jarmila
49.Stuchly Zvjezdana
50.Stuchly Ivan
51.Stuchly Olga
52.Griner Olga
53.Griner Miroslav
54.Voska-Sinanagić Marija
 
PRVNÍ VYSTOUPENÍ NA VEŘEJNOSTI
 

V červnu roku 1996 do Sarajeva přijel dr.Zdeněk Uherek se svou
kolegyní z Etnologického institutu v Praze. S nimi se v pivnici ‘’Švejk’’, v sarajevské Skenderiji, setkala část zakladatelského jádra České besedy Sarajevo, kterou činili: Anton Mikulášek, Mirjana Hrzková – Mustapić, Branka Hrzková, Mařenka, Tadija a Marija Časarovi, Angela Šedlová, Jadranka Šustrová, Vlasta Štorchová-Šimunić a pan Šlechta.
Hosté z Prahy byli příjemně překvapeni naší četností, protože měli informace o velmi malém počtu Čechů v Sarajevu, a s radostí přijali zprávu o obnovení České besedy Sarajevo. Fotografovali a na audio pásku zaznamenávali rozhovor. S obdivem a souhlasem poslouchali dobrý český jazyk pani Angely Šedlové a Vlasty Štorchové – Šimunić, které si velmi dobře pamatují svoji Českou školu, učitele a dokonce i básničky.
Dr. Uherek s velkým zájmem ihned odešel na návštěvu k iniciátorům obnovy – Ivanovi a Růžence Hrzkovým, a i zde nahrával jejich vzpomínky na někdejší život a činnost českého společenství v Sarajevu. Protože byl příjemně překvapen množstvím nabízeného materijálu o zdejšíh Češích, dr.Uherek ve svých návštěvách Sarajeva pokračoval i v příštích letech, aby toto bohatství objevil a zaznamenal pro pražský Etnologický institut a svou  vědeckou práci.

 
OBNOVUJÍCÍ SHROMÁŽDĚNÍ
 

28. září roku 1996 se v sále základní školy ‘’Dr.Isak Samakovlija’’ v Sarajevu konalo Obnovující shromáždění. ‘’ Na shromáždění bylo přítomno’’- jak se uvádí v zápisu . ‘’48 zakládajících členů a ještě tolik hostů’’, z nichž byl veliký počet českého původu, a tak se ihned nebo po krátké době začlenili do Spolku.
Pracovní předsednictvo činili Franjo Polomik, Ljerka Latalová-Danon a Tomislav Krzyk. Jadranka Šustrová přednesla referát o životě a práci Čechů na území BaH a zvlášt’ Sarajeva. Do předsednictva byli zvoleni: Ljerka Latalová-Danon, Branka Hrzková, Jadranka Šustrová, Tomislav Krzyk, Zdravko Latal, Dragutin Murko a Franjo Rytíř.Předsedou spolky byl zvolen Dragutin Murko, místopředsedy Ljerka Latalová-Danon  (kulturně vzdělávací a informativní činnost) a Tomislav Krzyk (organizace a financování) a tajemnicí a pokladnici Branka Hrzková.
Členy Dozorčí rady byli zvoleni: Boris Tichý, Vlatko Doleček, a Vera Alikalfićová.
Soud cti zastupovali Marija Časarová, Anton Mikulašek a Mirjana Hrzková - Mustapićová.
Spolek občanů Čechů a občanů českého původu Bosny a Hercegoviny ‘’Česká beseda’’ Sarajevo byl registrován 18.10.1996. u Vyššího soudu v Sarajevu pod číslem R-I-172/96.
Kromě ostatních vážených hostů, byl na Obnovujícím shromáždění přitomen i chargé d’ affaires Velvyslanectví ČR v Sarajevu pan Martin Klepetko. Zdůraznil, že to sváteční událost, a vyjádřil spokojenost nad tím, že se utvořil tento spolek, a zároven i nabídl všemoznou pomoc při činnosti Besedy.
Velvyslanectví ČR v Sarajevu i tentokrát zastupoval chargé d’ affaires pan Martin Klepetko, který pozdravil přítomné a popřál jim úspěch v další práci České besedy Sarajevo. Kvůli nutnosti přizpůsobení novým zakonným předpisům Spolek provedl přeregistraci. Na úrovni Kantonu Sarajevo  je 29.06.1999 zapsán jako Spolek občanů českého původu Česká beseda Sarajevo do Registru sdružení občanů u Ministerstva pravdy a správy pod číslem 03-05-05-176

 
28.ZÁŘÍ – SVATÝ VÁCLAV
 
Datum konání Obnovujícího shromáždění České besedy Sarajevo – 28. září, nebylo vybráno náhodou.
To je den, který Češi nezapomínají více než  tisíc let. Přesněji řečeno, do vědomí českého lidu se vryl 929 – tého roku, kdy byl ve Staré Boleslavi zabit kníže Václav, nejoblíbenějši a neuctívanější osobnost starých českých dějin. Toho dne český národ fyzicky ztratil svého starostlivého, moudrého a mirumilovného vládce, ale od té doby se s ním v duchu hluboce a nerozlučně spojil. První velký šiřitel křestanství na českém území byl ihned po smrti prohlášen svatým. Svatý Václav, je jméno, které se vzývalo v  nejtežších chvílích českých dějin a ktéré vlévalo naději a sílu každému Čechovi a spojovalo celý národ. To je jméno, které se vždy, během generací, vyslovovalo s nesmírnou láskou a úctou. Svatého Václava, dávno prohlašeného patronem, ochráncem a obráncem české země a každého Čecha, se v nouzi dovolavaji slovy:
‘’ Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím ! ‘’Proto byl den svatého Václava – 28. září, vybrán jako den obnovení České besedy Sarajevo, aby podle tradice, byl zde oslavován pokud existují Češi a jejich potomci na této půde.

 

Stále jsou s námi….

Pan Martin Klepetko, charge d´affaire právě otevřeného Velvyslanectví ČR v BaH v Sarajevu v roce 1996.

1997 – přednáška Drage Murke “Češi v BaH ve středověku a za Turecké vlády” na Fakultě architektury v Sarajevu, organizovaná Českou besedou.
/foto/
1998 – s rodinou a členy České besedy při přijetí u příležitosti oslavy státního svátku ČR, organizované Velvyslanectvím ČR.
/foto/
1999 – volební schůze sdružení Česká beseda Sarajevo.
/foto/
1999 – oslava státního svátku v IMIC v Sarajevu organizovaná Českou besedou Sarajevo. Hosty byli velvyslanec ČR v Chorvatsku Jiří Kuděla, konzul Václav Čadek, charge d´affaire Martin Klepetko a Vladimír Chaloupka, první sekretář velvyslanectví ČR.
/foto/
2001 – vyprovození na nové působiště
Do příjezdu nového velvyslance ČR v BaH zastával funkci charge d´affaire první sekretář Vladimír Chaloupka.
/foto/
2001 – oslava svátku sv.Václava v rektorátu Sarajevské university. Vladimír Chaloupka se při této příležitosti rozloučil se členy České besedy.
/foto/
2001 – galerie MAK – j.e. velvyslanec Aloiz Buchta přebírá úřad a pan V. Chaloupka odjíždí na nové působiště.
/foto/
2005 – vyprovození j.e. velvyslance Aloize Buchty na nové působiště konané v restauraci Verdi. Jménem České besedy se s paní a panem Buchtovými rozloučila naše členka Ivana Trkulja.
/foto/
2005 – j.e. velvyslanec Jiří Kuděla uspořádal setkání se členy České besedy ihned po převzetí úřadu.
/foto/
2005 – oslava svátku sv. Václava v rezidenci velvyslance ČR.
Při té příležitosti nám předal pan Jiří Kuděla krásný dárek, zarámovaný document z Budapešťského archive z počátku 20. století na kterém Česká beseda v Sarajevu oznamuje konání oslav svátku sv. Václava.
/foto/
2005 – otevření výstavy “Ke stému výročí založení spolku Česká beseda v Sarajevu”, organisované Českou besedou.
/foto/
2006 – přijetí členů České besedy Sarajevo a České besedy z RS u příležitosti oslavy Dne vítězství nad fašismem, které organisovalo Velvyslanectví ČR.
/foto/

 

Volební shromáždění se konalo v roce 2005

Předsedkyně
Jovanka Manazalović - Šalaka
Místopředseda pro finance
Tomislav Krzyk
Místopředsedkyně pro kulturu
Leona Sabolek
Technický tajemník
Branka Hrzek

 
Výběr textu převzat z časopisu Česká beseda, 5. ročník. Hlavní a odpovědný redaktor časopisu je Branka Hrzek, do češtiny přeložili Anna a Diana Bašić Ostatní texty přeložil Alexandr Götz Do angličtiny přeložila Zorica Vaclav Fotografie z archivu sdruzení Příprava webové stránky Jovanka Manzalovič Šalaka

Design webové stránky Senka Paunović & Igor Sivjakov – externí spolupracovníci