VYTRVEJ A JEN DÁL !

 

Myšlenka a přání, aby se znovu setkali dlouholetí přátelé, kolegové a známí českého původu v Sarajevu, obzvlášt’ zesílily během válečných let (1992 – 1995) v rodinném kruhu rodiny Hrzkovy, jejich příbuzných a blízkých přátel, podpořeny nejlepšími vzpomínkami na někdejší společná setkání v kruhu zdejší české společnosti.
Prestože již byli znaveni zlem, které je obklopovalo a hubilo, snažili se udržet svoji českou identitu na tomto prostoru, díky své české trpělivosti a vytrvalosti, která se v nich usazovala během generací:

 
Jen dál !

Z bouřného času jsme se narodili
a krok za krokem v bouřných mračnech jdem
vstřic hrdě vznešenému svému cili,
šij klonice jen před svým národem.
My vědeli, co na nás cesto čeká;
byt´ hrom však bil a mráz nám v kosti vál-
tot´ jenom česká hudba odvěka,
my při ni pujdem kupředu – dál, jen dál !

Jan Neruda
 
 
VYTRVEJ !

Ne žaluj a vytrvey !
Jedna noc má tisic hvězd,
ůtecha jest v každém svitu,
plno krásy v světe jest.
----------------------------
Žij-a umřeš ! Vytrvej !
V žiti klidu pomineš-
zde ho hledáš ? Marně. Jednou,
jednou přec si spočineš.

Eliška Krásnohorská
 

Při této příležitosti obvzlášt děkujeme Velvyslanectví ČR v Sarajevu za podporu, vyjímečnou spolupráci a vstřícnost, jakož i Ministerstvu zahraničních věcí ČR – Odboru kultury a krajanských vytahů, bez jejichž pomoci a porozumění by Česká beseda Sarajevo za dnešních podmínek nemohla přežít.