Jednou z nejdůležitějších aktivit České besedy v Sarajevu je vydávání časopisu „Česká beseda“. Začal vycházet na podzim roku 1997 a do dneška vyšlo 45 čísel. Na vydávání časopisu v uplynulých deseti letech má největší zásluhu odpovědná redaktorka Branka Hrzek.Podařilo se jí pomocí časopisu vytvořit spojení mezi krajany v ČR a ve světě. Grafická úprava a celkový vzhled časopisu je dílem ing. Franjo Rytire. Ten jsme využili i pro Informator, který vychází od roku 2007.
 
   
Zpravodaj č. 2/2011 Období od 01.07.2011 do 31.12.2011.
S tímto Zpravodajem v příloze:
"15 let České besedy Sarajevo"
=====================================================================
Zpravodaj c. 1/2011 Období od 01.01.2011do 30.06.2011.
S tímto Zpravodajem navíc:
"Zazpívejme zajedno - písnicky!"
=====================================================================
Zpravodaj č. 2/2010 Období od 01.07.2010 do 31.12.2010.
S tímto Zpravodajem navíc:
"Zazpívejme zajedno - písnicky!"
=====================================================================
Zpravodaj č. 1/2010 Období od 01.01.2010 do 30.06.2010.
S tímto Zpravodajem navíc:
"Zapjevajmo zajedno 'písničky'!"
=====================================================================
INFORMÁTOR Č. 2/2009 Období od 01.07.2009. do 31.12.2009.
S tímto Zpravodajem v příloze:
Pohlednice z Prahy
=====================================================================
INFORMÁTOR Č. 1/2009 Období od od 01.01.2009 do 30.06.2009.
S tímto Zpravodajem v příloze:
Kronika - Učitel Ludvik JAROŠ Čsl. doplň. Škola v Sarajevu - Česká škola v Sarajevu 1905-1934 "Úvod"
=====================================================================
ROČNIK 2008
=====================================================================
INFORMÁTOR Č. 2/2008 Období od 01.07.2008. do 31.12.2008
S tímto Zpravodajem v příloze:"Plán kulturních aktivit pořádaných Velvyslanectvím České republiky v prvním pololetí roku 2009 v období předsednictví EU "
=====================================================================
INFORMÁTOR Č. 1/2008 Období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008
Dárek - "PREZIDENTI" - z magazína ČR "Vítá Vás srdce Evropy" Č
=====================================================================
Ročenka 2007
=====================================================================
INFORMÁTOR Č. 2/2007 Období od 1. 6. 2007 do 31. 12. 2007
Dárek Kalendář 2008. Jiří Trnka: Z loutkového filmu "Špaliček"
=====================================================================
Informátor č.1/ 2007 Období od 1.1.2007 do 30.6.2007
NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA - plakát
=====================================================================
Překlad na český jazyk financovala Obec Novo Sarajevo Zpravodajský časopis České besedy Sarajevo:
Zpravodaj č.1/2009,2/2009,1/2010,2/2010,1/2011,2/2011.
 
   
Powered by: Dropbox