Propagace a družení na Vánoce a Nový rok
 
Propagace publikace „Od Tuzly, přes Sarajevo až po slunný Hvar“ od Gordany Frimel a Jovanky Manzalović Šalake označila tradiční vánoční a novoroční setkání „České besedy“ v Sarajevu 15. prosince 2018 ve Františkánském klášteře sv. Ante na Bistriku. Publikace je věnována tuzlanskému Čechu Čestmirovi Mirkovi Duškovi - hudebníku, cukráři, gymnastovi a především člověku. Profesor Dušek (20. října 1930 - 17. června 2016) získal za své všestranné dílo řadu vysokých uznání, včetně české ceny „Gratias agit 2009“ za šíření dobrého jména České republiky v tuzemsku i zahraničí. Tuto krásnou dvojjazyčnou knihu navrhl Dario Frimel, recenzovala mr. sci. Dragana Bogdanović, a Sandra Vlainić přeložila text do češtiny. V hudební části vystoupila Adriana Katavić na kytaru. Krásně navržený program sledoval velvyslanec České republiky pan Jakub Skalník, paní Maja Lukić-Schade z Rady Evropy a řada hostů. Po propagaci knihy se družili s členy v dobré náladě s tombolou a podáváním lahůdek a nechyběly ani gratulace k nadcházejícím svátkům.
"Pozvání"
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Recepce v rezidenci
 
Velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině, pan Jakub Skalník, pozval „krajany“ 11. prosince 2018 na tradiční vánoční setkání v jeho rezidenci. Gratuloval shromážděným členům sdružení a zmínil, že odchází za novou povinností. Následovala výměna dárků. Vesna Malić jménem „České besedy“ Sarajevo předala kalendář na rok 2019 panu velvyslanci. Hudebníci z „České besedy“ Banja Luka, se kterými si všichni přítomní zazpívali, přispěli k dobré náladě.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Vánoční jarmark ve Františkánském klášteře sv. Ante
 
Na Vánočním veletrhu, který se konal 8. a 9. prosince 2018 v galerijním prostoru Františkánského kláštera sv. Ante v Sarajevu se svými řemesly tradičně představili členové „České besedy“ Sarajevo. Tentokrát to byla naše členka Vesna Malić, jejíž perníky upoutaly největší pozornost a vyrobila je podle staročeského receptu, který si zachovala.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Strom svobody 2018
 
„Česká beseda“ Sarajevo se 6. prosince 2018 podílela na projektu „Strom svobody 2018 / Drvo slobode 2018“. Český národní strom - lípa, byla vysazena v Parku národnostních menšin pod heslem „Nezapomeňme na své kořeny! / Ne zaboravimo svoje korijene!“. Organizaci této aktivity jménem „České besedy“ Sarajevo převzala předsedkyně Sdružení Jovanka Manzalović Šalaka (získání platného povolení vydaného městem Novo Sarajevo, nákup lipových sazenic od prof. Dr. Dalibora Ballian - Lesnická fakulta v Sarajevu, spolupráce s KJKP "Park", který provedl výsadbu ...).
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Den státnosti v hotelu Evropa - "Česká beseda" Sarajevo na recepci
 
Členové "České besedy" se 30.10.2018 zúčastnili recepce společně pořádané Velvyslanectvími České republiky a Slovenska u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky. Ambasadoři Jakub Skalník a Martin Kačo ve svém projevu zdůraznili dobré sousedství a spolupráci jako příklad pro ostatní v Evropské unii i v zahraničí. Programu se zúčastnila folklórní skupina ze Slovenska. Při této příležitosti předsedkyně Jovanka Manzalović Šalaka poskytla rozhovor pro místní televizní společnost „HEMA“ a krátce představila práci „České besedy“ Sarajevo.
"Pozvání"
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Moravský etnofolk - Atelier Figure
 
Členové „České besedy“ se 26. října 2018 zúčastnili nezapomenutelného koncertu českého tria „Moravský etnofolk“. Koncert uspořádalo Velvyslanectví České republiky v rámci oslav tzv. roku „osudové osmičky“ důležitého pro českou a československou státnost a historii, a to byly roky: 1918, 1938, 1948 a 1968. Po koncertu v přeplněném Ateliéru Figur byl uspořádán koktejl.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Pražské jaro a česká kultura v Mostaru
 
Velvyslanec Skalník zahájil výstavu panelů „Pražské jaro 1968“ v Mostaru 18. října 2018 v Ćorovićově domě. U příležitosti výročí slavnostně předal obraz „Brána“ od Elišky Sokolové loutkovému divadlu Mostar - Malá scéna „Karel Čapek“. Na památku událostí a atmosféry roku 1968 připravili kulturní program na Malé scéně „Karel Čapek“ členové Sdružení přátelství Česko-BiH „Architekt Karel Pařík“ za přispění členů Sdružení občanů českého původu “ Česká beseda "Sarajevo - předsedkyně Jovanky Manzalović Šalaka a členky Ljube Ristic, jakož i členové" Ceské besedy "Banja Luka.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Výlet u Vareš
 
Podle dřívější dohody s farářem fra Mirkem Majdandžićem, členové „České besedy“ Sarajevo dne 13. října 2018 navštívili Vareš a jeho okolí. Fra Mirko je předal do rukou slavného varešského znalce kultury Toniho Petkoviće, který své vedení okořenil příběhy ze slovanské mytologie hojně se vyskytující ve varešském okolí. Po občerstvení na rodinné farmě Klarić v Šiminu Potoku následovala Oćevija a návštěva kovárny Mije Jozeljića. U varešských kovářů (majdanů) se stále kuje pomocí vody podle středověkého principu, což je jediný případ v Evropě. Krátce jsme se zastavili na hřbitově, kde měl fra Mirko mši, a pokračovali směrem k Pogaru. Tady, v Etno-muzeu Pogarského ženského fóra, nás hostili milí domácí. Oběd byl organizován v „Mrestilištu“, kde se po vikáři otci Ante Cvitkovićovi k výletníkům připojil i fra Mirko Majdandžić. Na zpáteční cestě do Vareše s otcem Antom jsme udělali důkladnou prohlídku starého kostela sv. Mihovila, který je nejstarší památkou katolické církve v Bosně a jedinou zachovanou z tureckého období. Na této krásné cestě si tak členové „České besedy“ mohli vzpomenout na mnoho věcí, ale také se díky spolupráci s františkány hodně toho naučit.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Český jazyk v Sarajevu
 
Rádi bychom vás informovali, že letos se stejně jako v předchozích letech bude konat kurz českého jazyka. Kurz začne ve čtvrtek 12. října 2018 na Filozofické fakultě Univerzity v Sarajevu v 18:00 (učebna č. 154). Kurz je zdarma a bude se konat dvakrát týdně. Pro více informací můžete kontaktovat lektorku českého jazyka písemně na její e-mailovou adresu: jana.k.skoumalova@gmail.com. U příležitosti zahájení výuky na Lektorátu pro český jazyk účastníky přivítá a osloví velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině pan Jakub Skalník. Na webových stránkách katedry je upozornění na začátek výuky:
http://ff.unsa.ba/index.php/bs/odsjeci/odsjek-za-slavenske-jezike-i-knjizevnosti/3667-ceski-jezik-i-kultura-1-obavijest-o-pocetku-nastave
"Plakát - Český jazyk a kultura 1"
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
25 let Sdružení Maďarů
 
V rámci spolupráce s podobnými sdruženími se „Česká beseda“ Sarajevo zúčastnila bohatého programu oslav 25. výročí Sdružení Maďarů „HUM“, který se konal 10. listopadu 2018 v Mezinárodním centru pro děti a mládež v Grbavici.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Den svatého Václava
 
„Česká beseda“ Sarajevo v galerijním prostoru Františkánského kláštera sv. Ante na Bistriku 29. 9. 2018 zvláště slavnostně oslavila Den sv. Václava, který je také Dnem „České besedy“, stejně jako sté výročí existence České republiky. „Česká beseda“ z Rijeky k tomu přispěla v rámci přeshraniční spolupráce. Tyto dvě Besedy byly ve skutečnosti spojeny událostmi souvisejícími s darovanými bustami Tomáše Garrigue Masaryka a po pobytu členů Sarajevské besedy v Rijeci, strávili obyvatelé Rijeky tři dny na oplátku na návštěvě Sarajeva, kterým je provedla Ljuba Ristić . Po pozdravu předsedkyně Jovanky Manzalović Šalakové přečetla Leona Sabolek svůj text o svatém Václavovi „Větší než legenda“. Předsedkyně poté předala děkovné dopisy za spolupráci Velvyslanectví České republiky, které přijala paní Adisa Zuberović, členky Gordana Frimel, Ljuba Ristić, Zorica Václav a předsedkyně „České besedy“ Rijeka paní Snježana Husák, která promluvila k publiku. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila konzulka paní Jana Zelingerová a také zástupkyně Městské správy v Rijece, která pomohla při příjezdu mnoha hostů z Chorvatska. Beseda z Rijeke se představila se svou folklórní skupinou, jejíž představení potěšilo publikum. Sarajevskou Besedu zastupovaly písně a hudba, vystoupili Ljuba Ristic, Leona Sabolek, Ivan Miloševič a Adriana Katavic. Po oficiálním programu následovalo družení v nezapomenutelné atmosféře.
"Pozvání"
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Hosté z "České besedy" Rijeka
 
„Česká beseda“ Sarajevo je 28. září 2018 uhostila členy „České besedy“ Rijeka. Naše členka Ljuba Ristić převzala na sebe s hosty prohlídku města a dala jim tak příležitost navštívit staré město – Baščaršiju, a 30. září před odjezdem navštívili hosté z Rijeky Vrelo Bosne a tím skončila jejich návštěva Sarajeva. Každý bude mít příjemnou vzpomínku, jak členové našeho Sdružení, tak naši hosté z Rijeky, na naší společnou oslavu sv. Václava a 100. výročí České republiky.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Návštěva "České besedy" Prijedoru
 
Jovanka Manzalović Šalaka se zúčastnila 18. září 2018 Druhého zasedání Skupiny pro koordinaci národnostních menšin v rámci společného programu Evropské unie a Rady Evropy, které se konalo v Prijedoru. Při této příležitosti navštívila Dům „České besedy“ Prijedor a vyměnila si zkušenosti s prací s předsedou Sdružení Draganem Hrastkem, kterému na znamení pozornosti předala knihu receptů „Pochutnejte si!“ z vydání naší Besedy.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Výstava „ Československé osudové osmičky“
 
Výstava věnovaná 50. výročí Pražského jara byla otevřena 10. září 2018 velvyslancem České republiky v Bosně a Hercegovině panem Jakubem Skalníkem a velvyslancem Slovenské republiky v Bosně a Hercegovině Martinem Kačem v Historickém muzeu Bosny a Hercegoviny s názvem „Československé osudové osmičky: Pražské jaro 1968 a Alexander Dubček“. Po zahájení výstavy následoval koktejl s českým pivem Budvar a slovenským vínem. Vstup na výstavu i na promítání filmu byl zdarma a výstavu bylo možné zhlédnout do 19. září 2018.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Dárek čtenářům k 75. narozeninám „Oslobodjenje“
 
V srpnu 1968 zastavil Pražské jaro svými tanky Sovětský svaz a další čtyři země Varšavské smlouvy. Události v tehdejším Československu a jeho okolí patří mezi události, které poznamenaly minulé století. Autor: Vildana Selimbegović
Podzim Pražského jara
Vzpomínky jugoslávského diplomata v Československu
Návrat do Prahy: mezi přítelem a Gustavem Husákem
„Česká beseda“ Sarajevo děkuje za poskytnuté odkazy.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
100 let České republiky
Společná prezentace „České besedy“ Sarajevo, Společnosti „Architekt Karel Pařík“ Mostar a sboru „Trytone“ Liberec - Česká republika u příležitosti 100. výročí České republiky, ve spolupráci s EU Info Centrem Sarajevo, se konala 5. července 2018 v Muzeu literatury a divadelního umění BiH. „100 let příběhů“ je název akce věnované oslavám roku 2018 - Evropskému roku kulturního dědictví, jakož i podpoře různých forem společného dědictví a příspěvek Čechů v kultuře Bosny a Hercegoviny, která se konala v Sarajevu u příležitosti 100. výročí České republiky v organizaci Sdružení občanů českého původu „Česká beseda“ Sarajevo a Informačního centra EU. Přítomné na začátku přivítali vedoucí Oddělení pro politické a hospodářské záležitosti Evropské unie v Bosně a Hercegovině Jan Šnaidauf, zástupkyně velvyslance České republiky v Bosně a Hercegovině Klára von Kriegsheim Kadlecová a předsedkyně Sdružení občanů českého původu „Česká beseda“ Sarajevo Jovanka Manzalović Šalaka. Při této příležitosti zahájilo Muzeum literatury a divadelního umění Bosny a Hercegoviny výstavu věnovanou Janu Husovi, filozofovi, mysliteli a ideologovi české reformace, autorky Aleny Gološové, předsedkyně Společnosti „Architekt Karel Pařík“ z Mostaru a sbor „Trytone“ z Liberce odzpíval tradiční české písně. Hostům byla přečtena básen „Emina“ od Alekse Šantiće, kterou četla v češtině se spoustou emocí naše členka Ljuba Ristić a v našem jazyce Alma Ferović, pravnučka “ krásné Emine ".
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Propagace knihy
Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině uspořádalo 30. června 2018 propagaci knihy „Sarajevo“ od Milana Holuba v prostoru „Face cafe“ na Wilsonově promenádě které se zůčastnil autor, spisovatelé Ernad Osmić a Jasmin Agić, jakož i redaktor Almir Zalihić , kteří hovořili o navedené knize.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Exkurze do přírodního parku Tajan
„Česká beseda“ Sarajevo si pro svůj tradiční jednodenní výlet u příležitosti Dne sv. Václava vybrala Park přírody „Tajan“. V organizaci Vesne Malić, výlet začal 24. června 2018 cestou přes Vareš. Přáním cestujících bylo vidět nejstarší dochovaný katolický kostel v Bosně a Hercegovině, ale to se muselo nechat za jindy , protože byla neděle a farář Mirko Majdandžić byl v plné práci. Místo toho laskavé františkánské školní sestry ukázaly zájemcům Malou školu, instituci, kterou založily pro péči o opuštěné děti. Dále cesta vedla krásnou krajinou do Zavidovića, které oplývají průmyslovým dědictvím. Nedaleko Zavidovića se nachází Archeologický park: bosenské kamenné koule, které také stály za pozornost. Nakonec jsme dorazili do nedostatečně známé perly přírody - Tajana, kde jsme měli oběd v restauraci „Kamenica“
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Minority Fest 2018 - „Multy-culty Food“
 
„Česká beseda“ Sarajevo se 23. června 2018 zúčastnila Dne národní kuchyně s názvem „Multy-culty Food“ kde návštěvníci mohli ochutnat speciality z kuchyní dalších národních menšin.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Minority Fest 2018
22. 6. 2018 - „Česká beseda“ Sarajevo se zúčastnila druhé části Minority Festu 2018 - Dnů národních menšin v kantonu Sarajevo, která se konala na Akademii výtvarných umění. V rámci recitálu hudby a poezie přečetla Leona Sabolek svou báseň „Jak odejít“ a báseň Herty Tadićové„ Morava “, jejíž autorka je členem„ české besedy “ z Rijeky, v našem jazyce, zatímco stejné básně přeložené do češtiny přečetla Ljuba Ristić za doprovodu Adriany Katavić na kytaru.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Květiny na hrobě Karla Paříka
Členové „České besedy“ Sarajevo 16. června 2018. navštívili hrobku Karla Paržika (1857-1942) na městském hřbitově "Sv. Michal" kde položili květiny.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Dny evropského filmu 2018
 
Členové „České besedy“ Sarajevo 31. května 2018 přijali pozvání českého velvyslanectví a v rámci Dnů evropského filmu 2018 sledovali vynikající česko-slovenský film „Učitelka“ režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra Jarchevského natočený ve slovenštině. Zástupkyně českého velvyslance paní Klára von Kriegsheim Kadlecová před promítáním filmu v kině Meeting Point oslovila velké publikum.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Pomozte nám projektovat kulturu
 
"„Česká beseda“ Sarajevo zahájila 24. května 2018 projekt s názvem „Pomozte nám projektovat kulturu“, který trvá do 8. června 2018, a připravil jej Dario Frimel. Kampaň si můžete prohlédnout a podpořit na následujícím odkazu:
https://gogetfunding.com/help-us-project-culture/ Pogledati FB "Česka beseda Sarajevo"
 
   
Přeshraniční spolupráce
 
„Česká beseda“ Sarajevo byla v rámci projektu přeshraniční spolupráce představena 12. května 2018 v Českém domě TG Masaryka - kulturním centru v Rijece, na akci „Májová zábava“ rijecké „České besedy“, s výstavou "Našich 20 let PLUS ". Naše sdružení zastupovaly Jovanka Manzalović Šalaka, Dubravka Hadžikadunić, Vera Daneš Brozek a lektorka českého jazyka na sarajevské filozofické fakultě Jana Skoumalová. Očekáváme, že hostitelé z Rijeky v září v Sarajevu s námi budou slavit Den sv. Václava.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Mini festival československého a českého filmu
 
Ve dnech 12. až 14. června 2018 uspořádalo velvyslanectví České republiky a Slovenské republiky v Sarajevu u příležitosti 100. výročí založení samostatného a demokratického Československa v roce 1918 mini festival československých a českých filmů oceněných Oscarem. V kině Meeting Point byly promítány filmy „Přísně sledované vlaky“ (Jiří Menzel), „Obchod na promenádě“ (Ján Kadár a Elmar Klos) a také film „Kolja“ (Jan Svěrák).
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Školení strategického plánování
 
V období od 26. do 28. dubna 2018 v Bosanské Krupě bylo uspořádáno a realizováno školení pro Sdružení národnostních menšin v Bosně a Hercegovině v oblasti strategického plánování, které pořádalo Sdružení občanů italského původu „Rino Zandonai“ Tuzla. Školení se zúčastnili zástupci Sdružení Makedonců z Tuzly a Banja Luky, Češi ze Sarajeva a Italové z Tuzly, Sarajeva a Banja Luky. Hosty školení byli Želimir Lalić jménem Ministerstva pro lidská práva a uprchlíky Bosny a Hercegoviny a Esma Hergić, zástupkyně města Bosanska Krupa. „Česká beseda“ Sarajevo byla na školení zastoupena Jovankou Manzalović Šalakou a projekt podpořilo Ministerstvo pro lidská práva a uprchlíky Bosny a Hercegoviny. Naše členka Vesna Malić bohužel, i když se zaregistrovala, kvůli zdravotním problémům nemohla být přítomna na uvedeném školení.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Koncert českého kytarového dua "Siempre Nuevo"
 
Velvyslanectví České republiky uspořádalo koncert českého kytarového dua „Siempre Nuevo“ u příležitosti roku tzv. „osudové osmičky“ (1918, 1938, 1948, 1968) významné pro českou a československou státnost a historii. Koncert se konal 25. dubna 2018 v 19:30 v Bosenském institutu (Mula Mustafe Bašeskije 21, Sarajevo). Vstup byl zdarma.
Více informací na www.mzv.cz/sarajevo.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Výstava v Galerii umění Bosny a Hercegoviny
 
Dne 19. dubna 2018 zahájil velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině pan Jakub Skalník výstavu uměleckých fotografií pana Sukija Medenčevića (nar. Derventa / BiH, absolvoval pražskou filmovou akademii, nyní USA) v Galerii umění Bosny a Hercegoviny „Okna do světa, okna do duše“, která představují průřez uměleckou tvorbou tohoto pozoruhodného umělce. V Galerii umění bude do 5. května 2018 k vidění výstava sbírky fotografií vytvořených během Medenčevićových cest po celém světě (včetně České republiky). Vernisáže výstavy se zúčastnilo mnoho osobností z kulturního a politického života v Bosně a Hercegovině. Více informací o výstavě najdete na webových stránkách Galerie umění Bosny a Hercegoviny.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Dodatečně zveřejněno 25. března 2018 - Bilaterární dohoda - Česká republika a Bosna a Hercegovina
 
16. 3. 2018 - V Sarajevu byla podepsána dohoda mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání a vědy. Dne 16.03.2018 v prostorách Rady ministrů Bosny a Hercegoviny byl slavnostně podepsán důležitý bilaterální dokument mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou s názvem „Dohoda o kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny “. Tuto dohodu za Českou republiku a Bosnu a Hercegovinu podepsali velvyslanec České republiky v Sarajevu Jakub Skalník a ministr civilních věcí Bosny a Hercegoviny Adil Osmanović. „Jak je patrné z názvu, jedná se o spolupráci mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou v těchto oblastech, například při organizování výstav, spolupráci muzeí, spolupráci divadel v obou zemích, ale také spolupráci škol, výzkumných ústavů a pod. Podpisem dohody by příslušné instituce na straně České republiky a Bosny a Hercegoviny měly po určitou dobu rozvíjet programy spolupráce v konkrétních oblastech, jejichž realizace by měla směřovat k užší a intenzivnější spolupráci kulturních , vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a Bosně a Hercegovině. “ poznámka: Fotografie pořízené z webových stránek Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Dodatečně zveřejněno 24. března 2018 - "Česká beseda" v české televizi - Babylon
 
Premiéra: Sobota 10. února 2018, na ČT2 tým české televize z Ostravy, ve složení redaktorka Marta Růžičková, kameraman Krunoslav Kiko Keteleš a zvukař Otokar Oto Mandelík, navštívil Sarajevo, aby tam natočil článek o „České besedě“ pro seriál "Babylon" ". Jovanka Manzalović Šalaka, Leona Sabolek, Dubravka Hadžikadunić a Dario Frimel dne 18.09.2017 hovořili o Besedě a o sobě v Botanické zahradě Národního muzea v Sarajevu. Zde jsou recitované i básně. Dario Frimel přečetl překlad Šantićovy „Eminy“ do češtiny, Leona Sabolek svou báseň „Jak odejít“ a Dubravka Hadžikadunić její překlad do češtiny. Jovanka Manzalović Šalaka s českým týmem navštívili také náměstí Karla Paříka, českého stavitele Sarajeva, o kterém právě vyšel fejeton v deníku „Oslobođenje“. Fejeton byl připraven na základě knihy „Architekt Karel Pařík“ od Jiřího Kuděly, Branky Dimitrijeviće a Iva Vacíka. Emisi si můžete prohlédnout na linku:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1131721572-babylon/417236100152032
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Dodatečně zveřejněno 23. března 2018 - Příběh lásky zveřejněný na facebookové stránce Sdružení
 
25. ledna 2018 - Rádio Svobodná Evropa odhaluje a my vysíláme krásný milostný příběh mezi Sarajkou a Čechem . Oba jsou členy „Ceské besedy“ Sarajevo.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TU4t5awOUyI&feature=youtu.be
 
   
Dodatečně zveřejněno 22. března 2018 - Den nezávislosti Bosny a Hercegoviny
 
U příležitosti Dne nezávislosti Bosny a Hercegoviny se 1. března 2018 konala recepce v prostorech Předsednictva Bosny a Hercegoviny. Za „Českou besedu“ Sarajevo se recepce zúčastnila předsedkyně Sdružení Jovanka Manzalović Šalaka.
http://www.bhrt.ba/bht1-emisije/dnevnik-3-bht1/dnevnik-3-01-03-2018/
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Maďarský státní svátek
 
Podpředsetkyně pro kulturu České besedy Sarajevo Leona Sabolek a členka Dubravka Hadžikadunić se zúčastnily oslav maďarského státního svátku v rámci revoluce v roce 1848, která se konala 21. března 2018 s bohatým programem ve Františkánském klášteře sv. Ante. Program nacvičili a předvedli členové Sdružení maďarů HUM, s nimiž Česká beseda dlouhodobě spolupracuje. Přítomným se obrátil i maďarský velvyslanec, pan József Négyesi.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
„Český koutek“
 
Družení v „Českém koutku“, které se konalo 22. února 2018 v galerijním prostoru Kláštera sv. Ante na Bistriku prošlo příjemným rozhovorem se skromným občerstvením a nevyhnutelnou „Becherovkou“. Předsedkyně Sdružení Jovanka Manzalović Šalaka využila příležitosti k seznámení patnácti přítomných členů s pracovním plánem pro tento rok a oznámením, že Den sv. Václava se tradičně vyznačuje společným výletem.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
 
Česká beseda“ Sarajevo v Národním muzeu - 2. 1. 2018
 
V roce 2015 se „Česká beseda“ zapojila do kampaně „Jsem muzeum“, když si uvědomila význam Národního muzea Bosny a Hercegoviny a její význam pro kulturní dědictví českých občanů. V té době pracovali pro muzeum členové Besedy a předsedkyně Jovanka Manzalović Šalaka dala emotivní prohlášení médiím. Nyní, když je muzeum otevřeno, přijali pozvání k oslavě jeho 130. narozenin. Český koutek a Klub přátel národního muzea se 1. února 2018 zúčastnili vernisáže výstavy „Sarajevské fragmenty koberců Safavid ze 17. století“ na katedře etnologie. Kromě toho navštívili ostatní části muzea a shlédli další obsah v rámci jubilea naší nejstarší kulturní a vědecké instituce.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
 
Správní odbor
 
Správní odbor „České besedy Sarajevo“ se sešel 24. ledna 2018 ve Františkánském klášteře sv. Ante na Bistriku. Na jednání byly projednány aktivity v následujícím období. Zde je naplánována spolupráce s dalšími sdruženími, oslavy výročí a exkurze, pokračování kurzu českého jazyka. Cíle cesty výletu i další aktivity mohou navrhnout všichni členové, a to bude projednáno na nadcházejícím pracovním setkání.
/viz obrázek 1/
Více obrázků naleznete na našich webových stránkách
 
   
Český koutek - „Literatura se šálkem čaje“
 
Františkánský klášter sv. Ante
* druhou středu v měsíci od 17:30 do 19:00

„Mucha“
 
   
Výňatek ze statistiky webových stránek www.ceskabesedasa.ba za období leden až prosinec 2017.
 
Zde můžete vidět výpis ze statistik