Vánoční večírek "Česke besedy" Sarajevo
"Česká beseda" Sarajevo 16.12.2017 uspořádala společenské setkání při příležitosti Vánoc a Nového roku v areálu Františkánského kláštera sv. Ante. Letošní setkání bylo profesionální a na vysoké úrovni, a na pozvání předsedkyně Jovanky Manzalović Šalake reagoval velký počet hostů a členů partnerských sdružení. Setkání poctila svou přítomností zástupkyně českého velvyslance paní Klára von Kriegsheim Kadlecová, která přijela s dcerou Míšou a připojila se i naše drahá lektorka profesorka Jana Skoumalová. Zvláštní událostí na každých vánočních setkáních je tombola, kterou provozují Silvana Martina a Jovanka Manzalović Šalaka.
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
"Česká beseda" Sarajevo na recepci v rezidenci
Velvyslanec České republiky pan Jakub Skalník pozval i tento rok na tradiční vánoční setkání krajanů v jeho rezidenci. Členové Českých besed a Sdružení bosensko-českého přátelství z obou entitétů Bosny a Hercegoviny se shromáždili v rezidenci. Členové České besedy z Banja Luky se podíleli na slavnostním momentu provedením české hymny. S nimi i pan Jakub Skalník zazpíval národní písně a ostatní hosté se připojili. S dobrou náladou a bohatým občerstvením nesmíme zapomenout na dary. Předsedkyně "České besedy" Sarajevo Jovanka Manzalović Šalaka předala speciálně vytisknutý kalendář pro rok 2018 panu Skalníku. Na večírku byla i smutná zpráva. Zástupkyně velvyslance paní Klára von Kriegsheim Kadlecová ve svém projevu uvedla, že je to poslední vánoční setkání s místními obyvateli, protože se přiblížil konec jejího mandátu na aktuální pozici.
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
Den lidských práv v Parlamentu v Bosně a Hercegovině
Jovanka Manzalović Šalaka, předsedkyně „České besedy“ Sarajevo, byla přítomna v Parlamentu Bosny a Hercegoviny, u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv - 10. prosince, kde byly uděleny ceny za mír pro osobu a pro školu, kterou uděluje Mříž pro budování míru. V kategorii škol vítězem je Základní škola „Osman Nuri Hadžić“ ze Sarajeva, se kterou již několik let udržujeme spolupráci, a nominovali ji mimo jiné Smilja Mrdja - učitelka dějepisu ze zmíněné školy, a předsedkyně našeho Sdružení.
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
"Česká beseda" na Vánočním veletrhu
Jovanka Manzalović Šalaka a Vesna Malić představily „Českou besedu“ Sarajevo na Vánočním veletrhu, který se konal ve dnech 9. a 10.12.2017 v Malé galerii sv. Ante ve Františkánském klášteře na Bistriku. Na stolu "Česke besedy", společně s příležitostnou sváteční nabídkou , byly i prospekty propagující turistický ruch v České republice
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
Okrouhlý stůl v rámci Minority festu
5.12.2017 v rámci letošního Minority festu pořádaného Radou pro národnostní menšiny v Kantonu Sarajevo byl uspořádán okrouhlý stůl na téma „Sociálně-politická účast národnostních menšin v Bosně a Hercegovině“. Patronem byla delegace Evropské unie v Bosně a Hercegovině. Setkání se zúčastnili zástupci velvyslanectví EU v Bosně a Hercegovině, místní komunity, Rada pro národnostní menšiny, Rada národnostních menšin Federace Bosny a Hercegoviny, Rady národnostních menšin RS, stejně jako zástupci mezinárodních organizací, jakož i zástupci nevládních organizací zabývajících se problematikou národnostních menšin. Hostům se obrátil, mimo jiné Jan Šnaidauf z delegace EU, jménem velvyslanectví České republiky na této schůzi byla přítomna zástupkyně českého velvyslance v BiH paní Klára von Kriegsheim Kadlecová. Jako zástupce jednání české národní menšiny se zúčastnila Jovanka Manzalović Šalaka, předsedkyně „České besedy“ Sarajevo, kter byla také zástupcem Sdružení společně s její podpředsedkyní pro kulturu Leonou Sabolek.
Program můžete vidět zde
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
Den národnostních menšin Kantonu  Sarajevo
„Česká beseda“ Sarajevo se i letos účastnila Minority festu - Dne národnostních menšin v Kantonu Sarajevo v rámci propagace kulinářských tradic národnostních menšin, který se konal 25.11.2017 na Akademii výtvarných umění v Sarajevu. Díky Jovance Manzalović Šalake a Vesně Malić na stánku „České besedy“ byly k ochutnání tradiční slané a sladké pokrmy, české pivo Kozel a Becherovka, to vše v krásném aranžmá a s reklamním materiálem. Kromě Čechů, své speciality nabízeli Maďaři, Poláci, Makedonci, Černohorci, Rumuni, Rusi a ANZ.
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
"Minority Fest 2017"
Dne 22. listopadu 2017 byla v emisi ,,Ráno pro všechny,, na BHRTV představena letošní manifestace "Minority Fest" .
http://www.bhrt.ba/bht1-emisije/jutro-za-sve-bht1/jutro-za-sve-22-11-2017/
23.listopadu 2017 na Akademii výtvarných umění, v rámci festivalu, měl premiéru maďarský film, letošní vítěz Oscara v kategorii krátkých hraných filmů. Projekce se zúčastnil maďarský velvyslanec v Bosně a Hercegovině. Přítomným, mezi nimiž byli členové „České besedy“ Sarajevo, se obrátili představitelé Maďarského sdružení občanů „HUM“, MINDENKI - SING - ZPIVEJ!
https://www.youtube.com/watch?v=DqMM7nQKHqU
Pozvánku a program si můžete prohlédnout zde ovdje
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
Dobruška - prezentace našich studijních cest
2017. – Dario Frimel
link
2015. – Dino Lazzari
link
2001. – Jovanka Manzalović Šalaka
link
 
„Česká beseda“ na Dnu státnosti
Členové „České besedy“ Sarajevo přijali pozvání velvyslanectví České republiky, aby spolu s dalšími organizacemi oslavili státní svátek České republiky dne 28. října. V prostorách Delegace Evropské unie v Sarajevu dne 25. října, laskavě byli uvítáni zástupkyní velvyslance paní Klárou von Kriegsheim Kadlecovou. Společně slavila svátek i Slovenská republika. Byla to oslava státních svátků i dvou dalších členů Višegradské skupiny: Maďarska a Polska. Mnohým velvyslancům a významným hostům se obrátil maďarský velvyslanec, pan Négyesi József jako zástupce státu, který v současné době předsedá Višegradské čtyřce. Vedle něj byli velvyslanci České republiky p. Jakub Skalník, Polska g. Andrzej Krawczyk a Slovenska Ján Pšenica, kterému končí mandát v Bosně a Hercegovině. Jejich společné poselství bylo propojeno přátelstvím a podporou národů naší země. Na kraji se připojil předseda Rady ministrů Bosny a Hercegoviny p. Denis Zvizdić. Oslava pokračovala pohoštěním s širokou škálou národních jídel a nápojů slavících zemí .
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
Základní škola „Osman Nuri Hadzić“
25. října zástupci „České besedy Sarajevo, Jovanka Manzalović Šalaka a Dario Frimel ve spolupráci s učitelkou dějepisu Smiljou Mrdja ze Základní školy“Osman Nuri Hadžić", organizovali interaktivní a zábavnou školní hodinu. Studenti VIII 1 sestavovali puzzle s fotografiemi známých staveb Sarajeva, a tak měli možnost dozvědět se něco víc o jejich projektantu, českém architektu Karlu Paříku a českém jazyku, české kultuře a kulinářství.
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
Národní muzeum BaH
22. října 2017 členové „České besedy“ Sarajevo sešli se v Národním muzeu Bosny a Hercegoviny, aby se podívali na výstavu věnovanou jednomu z nejvýznamnějších průkopníků fotografování v Bosně a Hercegovině - Františka Topiče, Čechu, který velkou část svého pracovního života strávil v Národním muzeu v Bosně a Hercegovině, nejprve jako archivář a poté jako knihovník, sekretář a fotograf. Výstava představila stovky fotografií, které byly fotografované v různých částech Bosny a Hercegoviny a zobrazující bosenskohercegovinskou krajinu, kroje a kulturní život našeho národa na konci 19. a počátku 20. století. Fotomonografija „Mezi dvěma říšemi: Bosna a Hercegovina na fotografiích Františka Topiča 1885. až 1919.“ představuje výběr nejzajímavějších, dosud nezveřejněných Topičovích fotografiích a je jednou z nejdůležitějších publikovaných vydání Národního muzea Bosny a Hercegoviny v posledních několika letech.
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
Český jazyk v Sarajevu -oznámení
Oznamujeme vám že i v letošním roce, stejně jako v předchozích letech, můžete absolvovat kurz českého jazyka. Český jazykový kurz začne ve čtvrtek 12. 10. 2017, na Filozofické fakultě Univerzity v Sarajevu v 18:00 (v učebně č. 154). Výuka je zdarma a bude se konat dvakrát týdně. Více informací lze nalézt na e-mailu: jana.k.skoumalova@gmail.com U příležitosti zahájení výuky v jazykových odděleních českého jazyka, studentům se obrátí a přivítá velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině p. Jakub Skalník.
Oznámení můžete pohledat zde
Na internetových stránkách je oznámení začátku kurzu:
http://ff.unsa.ba/index.php/bs/odsjeci/odsjek-za-slavenske-jezike-i-knjizevnosti/3667-ceski-jezik-i-kultura-1-obavijest-o-pocetku-nastave
 
Den sv.Václava - Den „České besedy“
„Česká beseda“ Sarajevo 27.09.2017 oslavila svůj den - Den sv. Václava v prostorech Františkánského kláštera sv. Ante na Bistriku. Předsedkyně Sdružení Jovanka Manzalović Šalaka přivítala všechny přítomné, zejména hosty a krátce se ohlédla na 21 let práce obnovené „České besedy“ Sarajevo. Poté místopředsedkyně pro kulturu Leona Sabolek přečetla svůj příspěvěk „Větší od legendy“ o životě sv. Václava a jeho významu pro český lid. . Mladý člen „Besedy“ Dario Fimel připravil velmi zajímavou video prezentaci z jeho letošní studijní cesty do Dobrušky. Jovanka Manzalović Šalaka darovala zástupkyni velvyslance paní Kláře von Kriegsheim Kadlecové kuchařku „Dobrou chuť! - Cítíš to! "Kterou vydala" Česká beseda "Sarajevo při příležitosti 10. výročí. Mezi hosty byla i paní Danka Savić, která ukončila úspěšné funkční období velvyslance Bosny a Hercegoviny v České republice, a také starý host generál Jovan Divjak. Poprvé byla na oslavě Varja Nikolić, vedoucí Centra pro zdravé stárnutí s kterým „Beseda“ úspěšně spolupracuje, jakož i Sdružení národnostních menšin, jejichž zástupci se pravidelně odezvou na pozvání a účastní se programu v klášterních prostorech.
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
„Česká beseda“ v České televizi
Představitelé České televize z Ostravy složené z editora Marty Růžičkové, kameramana Krunoslava Kiko Keteleša a zvukaře Otokara Oto Mandelíka navštívili Sarajevo aby natočili příspěvek na téma „Česká beseda "Sarajevo pro sérii" Babylon ". Jovanka Manzalović Šalaka Leona Sabolek, Dubravka Hadžikadunić a Dario Frimel 18.09.2017 hovořili o „Besedě“ a o sobě v botanické zahradě Národního muzea v Sarajevu. Byla zde přečtena i poezie . Dario Frimel přednesl překlad Šantićove „Emine“ v českém jazyce, Leona Sabolek svou píseň „Jak odejít“ a Dubravka Hadžikadunić její překlad do českého jazyka. Jovanka Manzalović Šalaka s představiteli navštívila Náměstí Karla Paříka, českého stavitele Sarajeva, o kterém právě vyšel fejeton v deníku „Oslobodjenje“. Fejeton byla připraven na základě knihy „Architekt Karel Pařík“ aurora Jiřího Kuděle, Branke Dimitrijević a Iva Vacíka..
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
Pokračování aktivit
Po letní přestávce 13.9.2017 Česká beseda Sarajevo pokračovala ve své činnosti. První byly drženy hodiny českého jazyka, keré za členy vede lektorka Jana Skoumalová, aby poté strávili nějaký čas v „Českém koutku“. Tentokrát si přítomní mohli vyzkoušet český tradiční koláč trdelník, který se od nedávno peče i v Sarajevu.
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
„Česká beseda“ Sarajevo hostující v Nové Vsi
Členové „České besedy „Sarajevo dne 19. srpna navštívili“ Českou besedu „Nová Ves a při této příležitosti položili květiny a zapálili svíčky u památníku obětí českých žen v druhé světové válce. Tohoto setkání se kromě pohostinných hostitelů a našeho Sdružení, zúčastnili i zástupci „Českých besed“ ze Slavonského Brodu a Mačinog brda a zástupci SUBNOR Srbac. Po shromáždění v kostele a na hřbitově následovalo setkání v Českém domě.
/viz obrázek 1/
Více obrázků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
Lektorát českého jazyka
Dvousemestrální kurz s názvem Český jazyk a kultura absolvovalo 15 účastníků - studentů a dalších zainteresovaných uchazečů. Na konci školního roku 2016/2017 velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině pan Jakub Skalník a lektorka pro český jazyk Jana Skoumalová předali účastníkům osvědčení o úspěšném položení kurzu českého jazyka.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
Paříkova výročí
Od smrti stavitele Sarajeva architekta Karla Pařika 16. 6. 2017 prošlo přesně 75 let a letos je 4. 7. plných 160 let od jeho narození. „České beseda“ Sarajevo je na Hřbitově sv. Mihovila v Sarajevu 16. 6. tradičně konala komemoraci tomuto Čechu rodem, a Sarajevan výběrem“. S velkým počtem členů „Besedy a hostů, velkému architektektovi vzdala poctu i zástupkyně velvyslance České republiky pani Klára von Kriegsheim Kadlecová, lektorka českého jazyka Jana Skoumalová a předseda Sdružení bosensko-českého přátelství „Snješko“ Zeljko Majstorović. Předsedkyně „České besedy“ Jovanka Manzalović Šalaka hovořila o jeho životě a díle. U východu ze hřbitova se většina zastavila na místě, kde je pohřben další zasloužilý Čech - Dr. Karel Bayer a komemorace byla ukončena družením.
Publikováno v deníku „Oslobodenje“ dne 24. června 2017 ....

/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
„Diskař“ v Tuzle, 17.června 2017
 
V parku u Hudební školy v Tuzle, u příležitosti výročí úmrtí profesora dr. Čestmíra Mirka Duška (1930-2016), rodákem Čecha, předsedkyně „České besedy“ Sarajevo Jovanka Manzalović Šalaka položila květiny před sochou „Diskař“,pro kterou při návrhu tento významný tuzlanský dirigent a učitel hudby, ale i sportovec v mládí, sloužil jako model pro prvního městského akademického sochaře Franju Lederera.
http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=75874

/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
13. června Den sv. Ante
 
I v letošním roce „Česká beseda“ Sarajevo blahopřála k výročí sv. Ante Padovanského našim milím přátelům-františkánům z Františkánského kláštera sv. Ante na Bistriku v Sarajevu. Hlavně Františkánský kostel sv . Ante byl vždy modlitebna pro všechny lidi v Sarajevu. Někdy v minulosti se i městská část na pravém břehu řeky Miljacka, kde sídlí klášter a kostel, jehož patronem je Svatý Ante, dlouho jmenovala Latinluk. Tento název měla od věřících katolíků, římského nebo latinského vyznání. Tento Latinluk v roce 1652 počítal asi 200 katolických rodin. Nicméně, po invazi Evžena Savojského v roce 1697, on je zničen ... více na linku http://svantosarajevo.org/?p=342)
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
„Česká beseda“ v Centru pro zdravé stárnutí
 
„Česká beseda“ Sarajevo 31.5.2017 byl hostem Centra pro zdravé stárnutí v Obci Centrum, které úspěšně vede Varja Nikolić. Velkému počtu uživatelů Centra se obrátila předsedkyně Jovanka Manzalović Šalaka a nechala slovo Ljubi Ristić, která svým způsobem představila jižní Moravu, národní kroje a zvyky regionu, a to vše dokládáno videoprojekcí. K této příležitosti donesla i panenku oblečenou v tradičním kroji z okolí Brna. Po přednášce následovalo družení s občerstvením a osvěžením produkty z pivovaru Bihać.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Výstava a prohlídka v Mostaru
 
„Česká beseda“ Sarajevo, ve spolupráci se Sdružením občanů „Architekt Karel Pařík“ společností česko-bosenského přátelství z Mostaru, přenesla do Mostaru 15. výstavu z cyklu „Češi v Sarajevu“ - „Našich 20 let“, která se mohla vidět v Národním muzeu u příležitosti loňské oslavy jubilea. Zajedno s výstavou byl také v Mostaru proveden populární výlet.
V Divadle loutek členy „České besedy“ a jejich hosty přivítali domácí v čele s předsedkyní Sdružení „Architekt Karel Pařík“ Alenou Gološevou která je vedla program na Malé scéně Divadla loutek. Všechny přítomné přivítala zástupkyně velvyslance České republiky paní Klara von Kriegsheim Kadlecová. V program byl představen krátký dokumentární film „České besedy“ Probuzené loutky, Santićevu „Eminu“ četla Ljuba Ristić v českém jazyce a Sidika Manjgo v originále, přičemž je na akordeon doprovázela Snjezana Dujmović. Své umění na klavír předvedl Petar Mikić z Pavarottiho hudebního centra. Alena Gološeva předala poděkování velvyslanectví České republiky, Loutkovému divadlu a „České besedě“ Sarajevo. Při výměně dárků se nezapomnělo ani na nejmladší – Míšu i Petra. Dárky, které jim předala předsedkyně „České besedy“ Sarajevo Jovanka Manzalović Šalaka jsou spojeny s populární loutkou ve filmu - Kašpárkem. Jovanka Manzalović Šalaka otevřela výstavu „Našich 20 let“, a po prohlídce následovalo družení za zvuků harmoniky a zpěvu. Poté následovala prohlídka starého mostu a oběd v Duchovním a vzdělávacím centru Emaus v místě Potoci, kde byli hosté uvítáni ředitelkou Tanjou Raič Tarčuki. Výletníci strávili čas do návratu do Sarajeva v příjemném prostředí Caritasova domu setkání s osvěžujícími nealkoholickými nápoji z Bihačkého pivovaru.

/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Český film Teorie tygra
 
Členové „České besedy“ Sarajevo přijali pozvání velvyslanectví České republiky a 25. 5. 2017 shlédli český film „Teorie tygra“ s tématem současného života. Tento vtipný film s krásnou kamerou byl promítán v rámci „Dnů evropského filmu“ v kině Meeting Point . Před projekcí publikum oslovil velvyslanec České republiky pan Jakub Skalník.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
„Česká beseda“ Sarajevo u hrobu Karla Bayera
 
V organizaci „České besedy“ se konala komemorace dr. Karla Bayera 12.4.2017 na Hřbitově sv. Mihovila v Sarajevu. Člen „Besedy“ Dario Frimel na den úmrtí uznávaného lékaře a velkého dobrodince položil věnec na rodinnou hrobku Bayer.
Dr. Karel Bayer byl ředitelem první moderní nemocnice v Sarajevu, první předseda společnosti lékařů v Bosně a Hercegovině, a po němu se ještě za života měla pojmenovat jedna z ulic v Sarajevu. Zemřel před počátkem První světové války 12.4.1914 a ze staletého zapomnění ho zachránil spisovatel a lexikograf Valerian Žujo který zkoumal život a dílo tohoto velkého Čecha. Komemorace byla zahájena předsedkyní „České besedy“ Jovankou Manzalović Šalaka, zástupkyně velvyslankce České republiky pani Klára von Kriegsheim Kadlecová adresovala slova podpory, o výzkumné práci na monografii věnované Karlu Bayerovi mluvil autor Valerian Žujo, a malíř Mirza Ibrahimpašić portrétem oživil charakter dr.Karla Bayera.

/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Volební shromáždění
 
Volební shromáždění Sdružení občanů českého původu „Česká beseda“ Sarajevo se konalo dne 29. března 2017 v galerii Františkánského kláštera sv . Ante na Bistriku. Všechny body Jednacího programu byly přijaty (Zápis z předchozího Shromáždění, zpráva o činnosti mezi dvěma Shromážděními, Pracovní plán pro rok 2017, účetní uzávěrka za rok 2015 a 2016, a zpráva Dozorčí rady. Také je na dobu čtyř let přijato vedení Sdružení, stejně jako členové Představenstva, Dozorčí rady a Soudu cti. Po skončení volebního shromáždění přítomní členové se krátce družili s občerstvením a pitím.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Spolupráce
 
15.března 2017 v galerii „GM“ (Galeria Mandžić) v Tuzle se konala výstava fotografií a dokumentů s názvem „Odkud Italové v Bosně a Hercegovině?“. Výstavu pořádalo Sdružení občanů italského původu „RINO Zandonai“ z Tuzle, jehož předseda Tihomir Knežiček zaslal pozváni i členům „České besedy“ Sarajevo, aby jako případníci jedné z národnostních menšin v Bosně a Hercegovině, svou přítomností zvýraznili tuto událost. Na této výstavě "Českou besedu" představili Jovanka Manzalović Šalaka a Dario Fimel. Že Češi a Italové v Bosně a Hercegovině byli vždy blízcí svědčí i fakt, že na výstavě byl vystaven dokument, který hovoří o společné kapele vytvořené na počátku 20. století v Tuzle.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Březnový "Český koutek"
 
Březnový "Český koutek" pořádán je 8. března 2016 v slavnostní atmosféře Mezinárodního dne žen. Členka Vesna Malić přítomné uctila svými slavnými koláči, byl Becherovka, Jovankin likér a sušenky z Nizozemska, čaj a všudypřítomné květiny. S členy „České besedy“ se družila i lektorka českého jazyka Jana Skoumalová, a přidali se i studenti z České republiky, kteří v současné době studují na Univerzitě v Sarajevu.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Zahájen kurz českého jazyka
 
Český jazykový kurz pro členy „České besedy“ Sarajevo začal 8.3.2017 v areálu Františkánského kláštera sv. Ante na Bistriku. Kurz vede Jana Skoumalová lektorka českého jazyka přednášející na Filozofické fakultě v Sarajevu. Účastníci kurzu jsou: Jovanka Manzalović Šalaka, Karmela Smolik, Zdravko Vobornik, Slavenka Vobornik, Gordana Vobornik, Dubravka Hadžikadunić, Duša Černi Kulenović a Leona Sabolek. První setkání se jednalo o dohodě o práci. Kurz se bude konat dvakrát měsíčně po dobu dvou hodin. Lektorka na příští setkání 22.3.2017 přinese zkopírované texty z učebnic pro všechny studenty, na základě kterých bude učit češtinu.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Národní muzeum, 8. března 2017
 
Národní muzeum Bosny a Hercegoviny na Mezinárodní den žen všechny dámy uvítal volným vstupem, a všichni, kteří přišli do muzea mohli využít celou řadu vybavení. Jako symbolický hold všem dámám byly s největší pravděpodobností kvetoucí krokusy v komplexu muzea.
Národní muzeum Bosny a Hercegoviny je nejreprezentativnější a nejstarší vědecko-vzdělávací a kulturní instituce v naší zemi. Muzejní komplex se skládá ze čtyř pavilonů vzájemně propojených přístupní terasou a botanické zahrady, která zabírá centrální prostor. Autorem celého komplexu a hlavní dohlížitel nad pracemi byl architekt Karel Pařík , tehdejší hlavní poradce provinční vlády. „Česká beseda“ Sarajevo také využila možnost navštívit muzeum a ve znamení dobré spolupráce řediteli Mirsadu Sijariću darovala poštovní známku s portrétem Karla Paříka.

/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Předsednictví, 1. března 2017
 
Členové předsednictva Bosny a Hercegoviny Bakir Izetbegović a Dragan Čović oslovili přítomné na slavnostní recepci při příležitosti Dne nezávislosti. Recepce v Předsednictvu BiH se zúčastnili vysocí představitelé mezinárodního společenství, zástupci diplomatického sboru, akademické sféry a veřejného života v Bosně a Hercegovině, ale i zástupci národnostních menšin, Jovanka Manzalović Šalaka z „České besedy“ Sarajevo a Bruno Palestra ze sarajevského Sdružení občanů italského původu.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Lektorát českého jazyka
 
23. 2. 2017 na Filozofické fakultě v Sarajevu zahájil činnost Lektorát českého jazyka - volitelný předmět český jazyk a kultura 1. Výuka pro studenty mimo fakultu se bude konat v pondělí a ve středu. Více informací všechny zúčastněné strany mohou získat prostřednictvím e-mailu: jana.k.skoumalova@gmail.com lektorka Jana Skoumalová
 
   
Pracovní návštěva Mostaru
 
PPředsedkyně České besedy Jovanka Manzalović Šalaka, podpředsedkyně pro kulturu Leona Sabolek a členka Ljuba Ristić 14.2.2017 navštívily Sdružení občanů „Architekt Karel Pařík“ společnost česko-bosenskohercegovského přátelství v Mostaru. Sdružení se nachází v Loutkovém divadle, které bylo rekonstruováno Českou republikou. Spolupráce s dvěma Sdruženími byla dohodnuta s předsedkyní Sdružení Alenou Gološ. Mělo by být korunováno v květnu, výstavou „Našich 20 let“ ,kterou „Česká beseda“ Sarajevo postavila v Národním muzeu u příležitosti 20 let obnovení činnosti.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Setkání Představenstva a "pracovní setkání" členů Besedy
 
Představenstvo „České besedy“ Sarajevo se v plném složení setkalo 8.2.2017 v termínu Českého koutku. Byl projednán pracovní plán a volební shromáždění, které se bude konat na jaře. Po zasedání Představenstva proběhla pracovní schůzka s členy. Kromě pracovního plánu v roce 2017 projednávala se žádost o studijní návštěvu v Dobrušce na kurz českého jazyka. Kurz českého jazyka se bude konat pro členy "České besedy" v klášteře Sv. Ante a bude veden lektorem českého jazyka Janou Skoumalovou. Plánována je spolupráce s Centrem pro zdravé stárnutí v sarajevské Obci Centrum s nimiž se snažíme zorganizovat výlet do České republiky. Ljuba Ristić nabídla, že v rámci spolupráce připraví přednášku o tradičních krojích a zvycích na jižní Moravě v České republice.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky lze nalézt na našich webových stránkách
 
   
Český koutek - "Literatura se šálkem čaje"
 
Františkánský klášter sv. Ante
* druhá středa v měsíci od 17:30 do 19:00

"Nová Ves 1894 - 2004" "Praha - Praha 1900 - 1945"
 
   
Výňatek ze statistiky webových stránek www.ceskabesedasa.ba za období leden až prosinec 2016.
 
Zde můžete vidět výpis ze statistik