Vánoční večírek
 

Tradiční vánoční večírek členů "České besedy" byl 19.12.2014 v areálu Františkánského kláštera sv. Ante na Bistriku. Společnost poctila svou přítomností konzulka velvyslanectví České republiky Klára von Kriegsheim Kadlecová, která všem poblahopřála veselé Vánoce a Nový rok 2015. Byl zde ještě lektor českého jazyka Kryštof Bachmann a zástupci Společnosti bosensko-české přátelství "Snježko". Předsedkyně Jovanka Manzalović Šalaka připravila český kalendář pro rok 2015 a recept na perníčky, které si zachovala Zvjezdana Stuchlá. Po tomto receptu upekla perníčky Senka Paunović Sivjakov a její syn - malý Ivor Sivjakov je předal paní Kadlecové. Kromě sendvičů a koláčů, byly i nápoje, včetně nepostradatelné Becherovky. Všichni se podepsali na banner "České besedy" aby podpořili Gordanu Frimel s touhou aby se brzo uzdravila. Jako vedoucí tomboly se tentokrát ukázala Svetlana Beranová.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
Další obrázky k dispozici na našich webových stránkách

 
   
Příjem pro krajany
 
Konzulka paní Klára von Kriegsheim Kadlecová uspořádala vánoční večírek s krajany 12.12.2014. v Rezidenci velvyslance České republiky. Jejího pozvání se zúčastnili členové "České besedy" v Sarajevu a Banja Luce, společnosti "Karel Pařík" z Mostaru a Společnost bosensko-českého přátelství "Snježko" ze Sarajeva. Předány jsou dary, podávano jídlo a pití. Paní Kadlecová všem společnostem darovala láhev Becherovky a Jovanka Manzalović Šalaka jí za "Českou besedu" Sarajevo darovala opakovaný výtisk seznamu-adresáře "Češi v Sarajevu dle sčítání v r. 1910 " stejně jako český kalendář pro rok 2015. Hudebníci z Banja Luky přispěli k veselé atmosféře, a byly i verše v interpretaci Sadžide Viteškić - Majstorović a Ratka Orozoviča. Staří známí se rozešli obohaceni touto schůzkou, a nadějí, že se jim pěkné přání a gratulace i vyplní.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky k dispozici na našich webových stránkách
 
   
Česká beseda se představila na "Minority Festu 2014 + 2.015»
 
Od 10. do 13. prosince 2014, se poprvé konaly Dny národnostních menšin v Kantonu Sarajevo pořádaných Radou pro národnostní menšiny v Kantonu Sarajevo. Dny byly zahájeny výstavou bratrů Selman z Bihaca, akademických umělců, jejichž díla a umělecké vyjádření ničí všechny předsudky vůči romské populaci. 13. prosinec v galerii Akademie výtvarných umění v Sarajevu (budova evangelické církve, která byla postavena v roce 1899 podle českého architekte Karla Paříka), Česká beseda se místní veřejnosti, společně s ostatními členy národnostních menšin, představila příležitostně vybaveným stolem, a svým dokumentárním filmem "Probuzené loutky", jehož prezentace proběhla v kině Art Kriterion. Ten stejný den, aktivně se podíleli na prezentaci svých národnostních menšin a komunit, které existují v Kantonu Sarajevo, Makedonci, Poláci, Černohorci, židovská komunita, Rusové, Palestinci a Rakušané. Mediální zájem o tuto akci byl velmi vysoký, a zejména byl zájem o práci české besedy, jako jedné z nejvíce aktivních Společností v Sarajevu. Kanton Sarajevo financoval "Minority Fest 2014 + 2015» částkou 5000,00 KM.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
Další obrázky k dispozici na našich webových stránkách
Vazby na oznámení a připomínky:
http://www.slobodnaevropa.org/content/minority-fest-propitivanje-drustvene-svijesti-prema-manjinama/26737730.html
http://www.bhrt.ba/bht1-emisije/dimenzija-vise/dimenzija-vise-12-12-2014-2/
https://www.youtube.com/watch?v=_NmAR3FlHjE
 
   
Oslava Státního svátku
 

Česká beseda 16.10.2014 oslavila Statní svátek v UNITICu, kde česká ambasáda v Sarajevu uspořádala recepci ve spolupráci s velvyslanectvími Slovenska, Maďarska a Polska. Tak členové Višegradské čtyřky společnou oslavou svých národních svátků, doporučili Bosně a Hercegovině cestu spolupráce a jednoty. Ve svém projevu, velvyslanec Slovenské republiky. Ján Pšenice,se obrátil pozvaným a to bylo také rozloučení s českým velvyslancem Tomášem Szunyogem , stejně jako s madarským velvyslancem p. Józsefem Pandurem.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky k dispozici na našich webových stránkách-u

 
   
Na "Kestenijadi" u "Cankara»
 
10.11.2014. jsme přijali pozvání Slovinské společnosti Cankar k zábavě na otevřeném - "Kestenijadi". Zábava v jejich zahradě v podzimních barvách a krásné říjnové slunce , nechyběly písně, veselý smích přítomných členů Společnosti a jejich hostů, stejně jako pražené kaštany.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky k dispozici  na našich webových stránkách
 
   
U starosty
 
8.10.2014 došlo k dalšímu setkání se starostou Ivo Komšićem. Setkání se zúčastnil velvyslanec Slovinské republiky MSc. Iztok Grmek, Sanja Bogdanovic, předsedkyně Rady pro národnostní menšiny FBiH a člen představenstva Slovinské společnosti Cankar, Irma Muratovic, předsedkyně Svazu Maďarů HUM Sarajevo a Jovanka Manzalović Šalaka, předsedkyně Společnosti občanů české původu České besedy Sarajevo. Na tomto setkání, stejně jako u předchozího 23. května 2014, téma bylo "Najít prostor pro Dům národnostních menšin v Sarajevu." Bylo navrženo několik míst, a starosta slíbil, že se bude snažit řešit tento "hořící" problém ve spolupráci se starosty městských částí.
/Viz obrázek1/
Další obrázky k dispozici na našich webových stránkách
 
   
Den evropských jazyků
 
26.09.2014 na manifestaci Dne evropských jazyků, která se konala v sarajevské Základní škole "Meša Selimović", zástupkyně české národní menšiny Martina Miloševič odzpívala českou lidovou písen "Písnička česká ». Na této akci se ještě zúčastnili zástupci Slovinské společnosti Cankar a Sdružení občanů makedonského původu, jakož i ukrajinská národnostní menšina. Centrální akce se konala v Brčku, kde byla přítomna Klara von Kriegsheim Kadlecová, konzulka velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině.
http://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Kultura_i_obrazovanje/kultura/europskog_dana_jezika.html
/Viz obrázek 1/
Další obrázky k dispozici on aour web-site
 
   
"Česká beseda" na BHT1
 
Tým BHT1 18.11.2014 snímil přílohu o "České besedě" v prostoru kláštera sv . Ante na Bistriku. Pro BHT 1 hovořili: hospodář Kláštera Fr. Perica Vidić, předsedkyně "České besedy" Jovanka Manzalović Šalaka a podpředsedkyně pro kulturu Leona Sabolek. Zaznamenaný příspěvek se bude vysílat 1.12.2014 v Dopoledním programu BHT1.
/Viz obrázek1/
Další obrázky k dispozici  na našich webových stránkách
 
   
Výstava "Tvořivost ve volném čase" postavená v Malé galerii sv . Ante od 15.09. do 22.09.2014.
 
Letošní oslavu sv .Václava a 18. výročí obnovené činnosti "České besedy" Sarajevo označila šestá výstava "Tvořivost ve volném čase" otevřená 15.09.2014 v Malé galerii sv . Ante a družením v prostoru Františkánského kláštera na Bistriku.
Své práce,které se pohybují od fotografií do maket lodí a letadel, vystavovalo 13 členů "České besedy" a jako hosté se podíleli členové Sdružení občanů polského původu Polsa ze Sarajeva s fotografiemi polských lidových krojů. Jeden panel je věnován zemřelé předsedkyni Brance Hrzek a časopisům které úspěšně upravovala. Zahájení výstavy poctila svou přítomností nová zástupkyně velvyslance České republiky paní Klára von Kriegsheim Kadlecová, které předsedkyně Jovanka Manzalović Šalaka předala dotisk brožury s českými lidovými písněmi a kyticí růží kterou vypracovala paní Ljerka Látal Danon. Na otevření výstavy byli zástupci sdružení Polsa, Snješka, Hum, Cankar a Sdružení výtvarných umělců Napredak a BH1 Radio. Všem byl rozdělen nový Zpravodaj, zaměřený na zástupce velvyslance Slavomíra Gogu, který letos ukončil funkční období na velvyslanectví.

/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/ /Viz obrázek 3/ /Viz obrázek 4/ /Viz obrázek 5/
Seznam vystavovatelů najdete zde
Další obrázky k dispozici na našich webových stránkách
Video k dispozici na našich webových stránkách nebo v HD rozlišení na Youtube
 
   
OZNÁMENÍ!
 
Výstava "Tvořivost ve volném čase"

Pozvánka ke stažení
zde
Plakát je možné vidět zde
 
   
Doprovodili jsme Slávka
 
Zástupce velvyslance a poradce pro politické, tiskové a kulturní otázky na Velvyslanectví České republiky pan Slavomír Goga se oficiálně rozloučil s kolegy a přáteli 30.06.2014 v rezidenci velvyslance z dúvodu odchodu do nové funkce v týmu zvláštního zástupce EU pro Brčko. Je úžasné, jak rychle proběhly 4 roky, a to zejména poslední dva, kdy byl pověřen zastupováním krajanů, kdy jsme se intenzivně přátelili s timto úžasným mladým mužem. Všude tam, kde se objevil, přitahoval svou přímočarostí a jednoduchostí, a proto není divu, že získal spoustu přátel v Sarajevu. I on naši zem a lidi uschoval ve svém srdci, a tak není divu, že při rozloučení řekl, že v Bosně a Hercegovině zůstává ješte 12 let namísto 12 měsíců. I my bychom chtěli být s Vami i více let, drahý pane Slávku.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
Další obrázky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Atentát v roce 1914: České stopy
 
Velvyslanectví České republiky, Sdružení občanů českého původu Česká beseda Sarajevo a Sdružení bosensko-českého přátelství Snježko 27.06.2014 uspořádali debatu na téma "Atentát 1914: české stopy", s podporou Historického muzea v Bosně a Hercegovině, v němž se odehrávala.Moderátor byl Slavomír Goga, zástupce velvyslance České republiky. Spoluautoři Mgr. Pavel Trojan a Martin Ježek představili cestovního průvodce "Tak, oni nám zabili Ferdinanda." Stručně jsou uvažováni Češi a Bosna a Hercegovina v době atentátu, politické okolnosti atentátu, jak je atentat spojen s Českou republikou a různe výklady atentátu v ČR a Bosne a Hercegovine. Po výkladu dr. Zijada Šehića, mr.sc Željke Poloni, Tomislava Krzyka a Saši Beltrama se rozvinula plodná diskuse.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
Další obrázky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Květiny na hrob Karla Paříka
 
23.06.2014 u příležitosti 72 let od smrti Karla Paříka členové České besedy Sarajevo navštívili jeho hrob na hřbitově sv. Mihovila a položili květiny.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Orlovača
 
Členové "České besedy" a jejich hosté se 26.04.2014 vydali do jeskyně Orlovača. Jeskyně Orlovača se nachází v osadě Dolní Sinjevo pouhých 15 kilometrů od Sarajeva, ale myšlenku na návštěvu dala naše členka Ljuba Ristić, jinak rozená Češka. Ostatním lidem ze Sarajeva byla dosud neznáma, i když v sobě nosí unikátní jeskynní výzdobu , na které by jí záviděly i známější jeskyně. Kromě jeskyně, pod odborným vedením Mladena Samardžiće, jsme mezi prvními navštívili nově otevřené muzeum. Po návštěvě muzea a jeskyně jsme šli na oběd v restauraci "Točak" v Mokru. Po obědě a družení, Jadranka Šuster navrhla návštěvu Pravoslavné etno-galerie "Ognjište" na Palama, kterou již navštivila s turisty. Tady jsme s přátelským hostitelem Ristou Gavrilovičem a jeho rodinou našli řadu uměleckých a autentických suvenýrů, které budou dárek nebo památka těch, kteří je koupili. Po úspěšném letošním výletě "Česká Beseda" se vrátila do deštivého Sarajeva v odpoledních hodinách.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
Další obrázky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Velikonoce s "Polsom"
 
Dne 23. dubna 2014 Česká beseda Sarajevo přijala pozvání Marije Baljo, předsedkyně Sdružení občanů polského původu "Polsa", abychom společně oslavili letošní velikonoční svatky. V příjemném rozhovoru se svátečními dobrotami, ktere připravily členky, a s nevyhnutelnými "malovanými vejci", jsme strávili večer. Této zábavě se připojily i členky SCA "Cankar", společný závěr o práci našich "menšinových spolků",je ten,že musíme pokračovat v již existující spolupráci, a také to, že musíme trvat na našem víceletém úsilí o vytvoření podmínek v Sarajevu k otevření Domu narodních menšin, po vzoru evropských měst a zemí původu našich předků, to vše ve spolupráci s Velvyslanectvími v Bosne a Hercegovine a místními komunitami, s cílem zachování kulturního dědictví, a tim i přežití existujících národnostních menšin v Sarajevu.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Obnovené sazenice v "Parku národnostních menšin"
 
Dne 21. března 2014 u příležitosti Mezinárodního dne lesů, v organizaci "České besedy" Sarajevo, jsou obnovené sazenice Pančićevih omorika v "Parku národnostních menšin" v obci Novo Sarajevo. Sazenice daroval pan Mesud Briga, ředitel Ekologického hnutí ochránců přírody FBiH, ve spolupráci se Zahradnictvim Busovača.Akce výsadby se zúčastnili, se zaměstnanci KJKP "Park", členové Sdružení občanů italského původu, Sdružení Polsa, SKD Cankar a HUM, sekce ochranců z Páté gimnazije , učitelé a studenti Střední školy za životní prostředí a dřevěný dizajn, a jako hosté byli přítomni náměstek velvyslance České republiky v Bosně a Slavomír Goga, zástupci magistrátu Novo Sarajevo, členové Klubu přátel města Sarajeva a ředitel KJKP "Park", Suad HECO, který v tomto parku před měsícem zasadil 5 stříbrných jedlí. Nejmladším účastníkům tohoto projektu, po ukončení výsadby 5 štíhlých smrků, podáván je "sladky" dar.
V přípravě je stojící billboard, který bude umístěn v "Parku národnostních menšin", jedinečným po svém jménu jak v Evropě tak i ve světě a je symbolem úspěšné spolupráce výše uvedených menšinových sdružení a místních komunit.

/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
Další obrázky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
REPRIZA - Promítání dokumentárního filmu "Probuzené loutky"
 
Promítání dokumentárního filmu "Probuzené loutky" v produkci "Česká besedy" Sarajevo se konala 08.03.2014 v Malé galerii sv. Ante stejnojmenného Františkánskeho kláštera v Sarajevu. Toto zajímavé provedení se zvědavostí sledovali velvyslanec České republiky pana Tomáš Szunyog, jeho asistent Slavomír Goga a lektor Kryštof Bachmann, zástupci "Snješka" Željko Majstorović, Sadžida Viteškić-Majstorović i ostatní hosté, kteří se po projekci družili se členy "České besedy" a autory filmu.Film opět vyvolal vzpomínky a význam českého vlivu v bosenskohercegovske kultuře minulého století.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
Další obrázky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
"Česky koutek" opět s vámi!
 
12.03.2014 "Český koutek" pokračoval ve své práci. Slavomír Goga, zástupce velvyslance České republiky v Bosně, predal našemu Sdruženi malý dárek, Krležina kompletní práce v českém jazyce, pražskeho nakladatelství "Lastavica". Během loňského roku byl aktualizován fond knihovny, dvaceti svazky, které jsou vytvořeny stažením archívního materiálu, který byl ve vlastnictví Branke Hrzek.
/Viz obrázek 1/
Další obrázky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
"Český koutek"
Literatura s šálkem čaje

Františkánský klášter sv . Ante na Bistriku
(druhá středa v měsíci 17:30 do 19:00 hodin)
Seznam literatury naleznete zde.
 
   
Kurzy českého jazyka
 
Informujeme všechny zainteresované strany, že na Filozofské fakultě pokračuje v práci i Lektorat českého jazyka (druhé pololetí). Lektor je Kryštof Bachmann a kurzy se konají každé pondělí a čtvrtek v 18:00 v učebně č. 154 v budově fakulty. V této době, kontaktujte prosím pana Bachmanna za další informace.
 
   
Seriál Národnostní menšiny v Bosně a Hercegovině
 
Od 16.února 2014 Redakce dokumentárních programů FTV vysílá serial o národnostních menšinách v Bosně a Hercegovině. Emise jsou snímané na celém území Bosny a Hercegoviny, a editor seriálu je Dragica Orlando. V sérii deseti pořadů, které budou vysílány v období od 16. února do 20. dubna 2014 veřejnosti budou představeny Albánci, Židé, Ukrajinci, Poláci, Italové, Maďaři, Češi, Romové, Makedonci a Slovinci. Program se vysílá v neděli v 09:30, nebo v případně posunutí programů v 09:45, česká národnostní menšina bude představena v programu naplánovaném na 30.března 2014.
Z archivu: Můžete vidět zde
 
   
OZNÁMENÍ!
 
Repriza dokumentárního filmu "Probuzené loutky"

Srdečně Vás zveme na opakování dokumentárního filmu "Probuzené loutky" dne 08.3.2014 v 11:30 v galerii františkánského kláštera sv . Ante na Bistriku, Franjevačka 6, Sarajevo

-- vstup zdarma --

Pozvánku můžete stáhnout zde

Oficiální trailer k filmu si můžete prohlédnout on Youtube

 
   
"Česká beseda" na návštěvě Sdružení "Vzdělání buduje BiH"
 
Ve čtvrtek 20.února 2014 Jovanka Manzalović Šalaka, Emilija Bašič a Gordana Frimel, jako zástupci "České besedy", navštívily Sdružení "Vzdělání buduje Bosnu a Hercegovinu" na pozvání jejího výkonného ředitele, pana Jovana Divjaka. Prostřednictvím rozhovoru se "strýcem Jovom", pak s podpředsednicí Sdružení a s dobrovolníky jsou obeznámeni s činností nadace, která v letošním roce slaví 20 let své existence, a jejichž hlavní poslání je nepopiratelně humánní, a to pomoc dětským obětím války, zdravotně postiženým a talentovaným dětem, romským dětem i sociálně potřebným.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/

Další obrázky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
"Česká beseda Sarajevo" navštívila Archiv BiH
 
19.02.2014.Jovanka Manzalović Šalaka, předsednice Sdružení navštívila Archiv Bosny a Hercegoviny. Bylo to nutné, po únorových událostech v Sarajevu ,se upoznat se stavem archiválií týkajících se České besedy Sarajevo z roku 1905,z období Rakousko-Uherska, který je uložen ve státních archivech v budově Předsednictva Bosny a Hercegoviny. Děkuji řediteli Sabanu Zahiragiču a odborném spolupracovníku Bori Jurišiču, kteří mě provedli přes "smutný obraz spálených prostor" a sklady, které v nedávném požáru naštěstí zůstaly neporušeny, a ve kterých jesou uloženy, kromě archivních materiálů Preporoda, Napretka a Prosvete i tak důležitá struktura "českého kulturního dědictví" z rakouskouherského období. Doznala jsem že Česká republika nabídla svou pomoc při nápravě škod, jak profesionální tak finanční.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/

Další obrázky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Oblékání panenky do českého kroje z okolí Brna
 
Oblékání panenky do českého kroje z okolí Brna, práci Zdenky Drlikové, který České besedě Sarajevo na 15 výročí práce darovali čeští etnologové 2011 si můžete prohlédnout
na našich webových stránkách
nebo v HD rozlišení na Youtube
 
   
FTV o premieře "Probuzené loutky"
 
FTV sledovala premiéru dokumentárního filmu "Probuzené loutky" a 2.2.2014 odvysílala úspěšný příspěvek novinářky Diane Čustović v pořadu Sedmica – magazine z kultury. Tímto způsobem opět upozornila na příspěvek české národnostní menšiny k zachování kulturního dědictví v Sarajevu, ale i po celé zemi.
link
 
   
Premiéra dokumentárního filmu "Probuzené loutky"
 
Jak film vznikl jako jeden z projektů "Česká besedy", může být kulturní akce v Sarajevu, ukázala premiéra dokumentárního filmu "Probuzené loutky", která se konala 29.01.2014 v Malé galerii sv. Ante na Bistriku. O filmu hovořila idejní autorka Jovanka Manzalović Šalaka, předsedkyně "České besedy" Sarajevo. Realizace filmu se setkal s řadou problémů, a myšlenku původního konceptu až po hotovou verzi se úspěšně podařilo dosáhnout autoru Igoru Sivjakovu. Natáčení filmu pomohlo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Františkánský klášter sv .. Ante v Sarajevu. Promítání filmu se zůčastnila řada významných hostů, včetně vysokého představitele v Bosně a Hercegovině. pana Valentina Inzka a výkonného ředitel Sdružení "Vzdělávání buduje Bosnu a Hercegovinyu" Jovana Divjaka. Populární loutka Kašpárek suverénně vedl přes příběh o starých českých loutkách, které ve svém domě udržuje rodina Stuchlý. Kromě loutek ve filmu, on oživil vzpomínky na dětství a formu divadelního umění, která je dnes přivedena na okraj, a jejichž iniciátory před 105 roky byli Češi.
"Probuzené loutky" vzbudily velký zájem veřejnosti, a projekci dokumentárního filmu svou přílohou podepřela rovněž federální televize.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
/Viz obrázek 3/ /Viz obrázek 4/
Další obrázky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
Děkuji Radošu Jovanovic na zaslaném video materiálu on Youtube
Oficiální trailer k filmu si můžete prohlédnout on Youtube
 
   
Letní škola slovanských studií / 2014
 
Letní škola slovanských studií / 2014 OLOMOUC
Více informací na oficiálních stránkách si můžete prohlédnout zde
Brožuru je možné vidět zde
 
   
Prezentace "Česká besedy Sarajevo" místní zajednici
 
22. 1.2014 v prostorách Centra zdravého stárnutí v Hrasnu, na pozvání paní Milica Kajevic, předsedkyně Klubu přátel města Sarajeva, dostali jsme šanci představit našeho Sdružení. Jovanka Manzalović Šalaka měla krátkou řeč o "České besedě" Sarajevo, Gordana Frimel prostřednictvím video prezentace hovořila o své studijní cestě do Dobrušky v létě roku 2012, a Ljuba Ristic podělila náš kalendář pro rok 2014. Vladimir Lukačević poskytl technickou podporau video prezentaci, a fotografoval toto zajímavé jednohodinové setkání .
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/

Další obrázky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách