Seznam- adresář Čechů v Sarajevu v roce 1910.
 
27.prosince 2012 jsme se zúčastnili v Městské zprávě propagaci knihy "Seznam- adresář Čechů v Sarajevu v roce 1910. "( Češi v Sarajevě, dle sčítání lidu v r. 1910),kterou připravil spisovatel Valerian Žujo, podporovanou městem Sarajevo a Národní a univerzitní knihovnou Bosny a Hercegoviny.
Ta, na první pohled nezajímavá kniha , ale velmi významného a cenného obsahu, a to zejména pro nás, občany českého původu v Sarajevu, hovoří o "mnohočetné a dobře organizované české komunitě, jejíž členové významně přispěli k rozvoji Sarajeva a Bosny a Hercegoviny."
Na začátku propagace jsme měli možnost vidět krátký film s názvem "Sarajevská radnice," jehož autorem je také pan Valerian Žujo, kterým chtěl připomenout dalšího významného Čecha, který nechal nesmazatelnou stopu v regionu a "osobním kontaktem" dal významný příspěvek k budování našeho města, architekta Karla Paříka , prvního architekta této stavby. Hostům se nejprve obrátil pan Alija Behmen, starosta Sarajeva a pak paní Muamera Smajić, vedoucí Oddělení starých a vzácných tisků a rukopisů v Národní a univerzitní knihovně Bosny a Hercegoviny, a sám spisovatel Valerian Žujo.
Tato kniha, "Seznam- adresář Čechů v Sarajevu v roce 1910, " kterou jsme obdrželi jako dar od spisovatele Valerian Žuje pro Českou besedu, jistě najde své čestné místo v" Českém koutku. "
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/

Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Členové besedy na Vánočním setkání DBCP "Snješko"
 
18.12.2012 v jejich prostorách DBCP "Snješko" uspořádal pro členy a hosty schůzku při příležitosti Vánoc a Nového roku. Příjemnou atmosféru předprázdniční nálady doplnily texty vánočních písní, které přečetla Sadžida Majstorović, a s nevyhnutelnou tombolou, občerstvením a přípitkem, i členové České besedy Sarajevo strávili příjemný večer se svými hostiteli, členy DBCP "Snješko" . "
/Viz obrázek 1/

Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Vánoční setkání
 
Vánoční setkání "Česká besedy" Sarajevo bylo organizováno 17.12.2012 v prostoru Františkánského kláštera na Bistriku, který se tradičně stává místem setkání pro všechny činnosti Besedy. Zde členové a jejich hosté strávili příjemný večer s tombolou a příležitostnou hudbou. Předsedkyně Sdružení Jovanka Manzalović Šalaka přenesla pozdravy z Velvyslanectví České republikya oznámila pracovní setkání v lednu.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
/Viz obrázek 3/ /Viz obrázek 4/
Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Recepce v rezidenci u příležitosti Vánoc a Nového roku
 
14.12.2012 – Velvyslanec ČR v Bosně a Hercegovině pan Tomáš Szunyog ve své rezidenci uspořádal vánoční a novoroční recepci pro členy Českých besed, BH občany českého původu a členy Sdružení česko-bosenského přátelství. I letos, zástupci České besedy Banja Luka hráli a zpívali české a bosenské písně. Velvyslanec a předsedové Sdružení si vyměnili dary, a předsedkyně České besedy Sarajevo podělila přítomným kalendář pro rok 2013, na kterém jsou ilustrace prací, které byly prezentovány na výstavě "Kreativita ve volném čase 2012". Přítomným se obrátil i zástupce velvyslance Slavomír Goga s přáním dosáhnout v příštím roce dobrou spolupráci, a blahopřál Vladimíru Bláhovi, předsedovi České besedy Banja Luka, který letos získal české uznání "Gratias Agit 2012" za šíření dobrého jména České republiky ve světě.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/

Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Recepce u příležitosti 25. Listopadu,Dne státnosti BiH
 
26.11.2012, se předsedkyně "Česká besedy Sarajevo", Jovanka Manzalović Šalaka zúčastnila slavnostní recepce v Předsednické budově u příležitosti 25. Listopadu, Národního dne BiH, který byl organizován členy Předsednictva Bosny a Hercegoviny, Bakirem Izetbegovićem a Željkem Komšićem . Recepce se zúčastnilo velké množství hostů ze státního, akademického, diplomatického, vojenského, kulturního, politického a náboženského života v Bosně a Hercegovině.
 
   
01.12.2012 Plně realizován projekt "Zpravodaj 2011"
 
Sponzor projektu Obecní úřad Novo SarajevoVíce o této akci naleznete na webových stránkách v obci Novo Sarajevo v odkazu zde
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
 
   
Výstava "Tvořivost ve volném čase" byla postavena v Malé galerii Sv. Ante od 27.10. do 03.11.2012.
 
27.10.2012 v Malé galerii Františkánského kláštera sv. Ante na Bistriku v 17.30h byla slavnostně otevřena pátá v pořadí výstava "Tvořivost ve volném čase", která je také třináctá výstava z cyklu "Češi v Bosně" v organizaci Sdružení občanů českého původu "Česká beseda" Sarajevo. Výstava byla zahájena u příležitosti státního svátku České republiky, 28 října. Vernisáž výstavy zvýšil svou přítomností Slavomír Goga, zástupce velvyslance České republiky v Bosně a Hercegovině. Výstavu připravila Jovanka Manzalović Šalaka s členy besedy a postavil Duško Toholj. Jedním z témat letošní výstavy byl Karel Pařík, jehož sarajevský architektonický opus byl zaznamenán konkrétním způsobem prostřednictvím řady fotografií členů pojmenovaných "Pařík mojím očima." Jeho práce jsou zastoupeny u 19 členů "České besedy", a kromě obrázků na tému Karla Paříka byly vystaveny i jiné exponáty, které svědčí o inspiraci a talentu kterým členové sdružení disponují. Jeden billboard byl věnován naší drahé a nikdy zapomenuté Brance Hrzek. Výstava má prodejní charakter a může být viděna v období od 27.10.2012 do 03.11.2012 (10:00 až 17:00 h).
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/ /Viz obrázek 3/ /Viz obrázek 4/ /Viz obrázek 5/
Seznam vystavovatelů lze nalézt zde
Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
Video si můžete prohlédnout na našich webových stránkách nebo v HD rozlišení na Youtube
 
   
 
   
Den Svatého Václava
 
Oslava Dne sv. Václava byla 29.09.2012 v prostoru Františkánského kláštera sv. Ante na Bistriku. Konferenci zahájila předsedkyně "České besedy" Jovanka Manzalović Šalaka projevem. Na nedávno zesnulou bývalou předsedkyni Branku Hrzek (21.01.1947.-12.7.2012) s několika málo slovy vzpomenula podpředsedkyně pro kulturu Leona Sabolek, poté byla poctěna s minutou ticha. Členům se poprvé v jeho novém zaměstnání, obrátil zástupce velvyslance Slavomír Goga zastupující médie, politiku a kulturu po odchodu konzulky Jany Staré. Byla mu předána kniha starých českých písní. Po tomto Gordana Frimel na velmi zajímavý způsob, dokreslila svůj studijní pobyt v Dobrušce a zainteresovala zúčastněné, aby se i oni přihlásil do školy v českém jazyce, kterou v tomto městě každé léto organizuje Univerzita Karlova v Praze. Členům je rozděleno nejnovější vydání Zpravodaje, a oslava je ukončena zábavou v příjemné atmosféře.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
/Viz obrázek 3/ /Viz obrázek 4/
Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
 
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Účast Web Site "Česká beseda" Sarajevo pro ocenění na soutěži
Web Award.Me 2012
 
Webové stránky "Česká beseda" Sarajevo se účastní letos soutěže za národní cenu za nejlepší webové stránky v Bosně a Hercegovině - WebAward.Me 2012 v kategorii Nevládní organizace
Výsledky si můžete prohlédnout zde
 
   
Výlet do Umoljana a Dujmovica
 
Členové "České besedy" Sarajevo svůj tradiční výlet organizovali 30.06.2012 cestou do nádherných hor v okolí Sarajeva. Nejprve cestovali do vesnice na Bjelašnici Umoljani. Obec byla vypálena během války, ale ne i zvláštní mešita s minaretem, který je chráněnou památkou. O mešitě a draku ve skále existuje mnoho příběhů a legend. Po odpočinku v příjemném prostředí Umoljana, vedla cesta k úpatí Treskavice. V Dujmovići byl naplánován oběd. Majitel stravovacího zařízení "Královna Dujmovića" vřele přivítali hosty a se svojí rodinou posloužil pravé domácí jídlo. Dojem byl takový, že všichni chtěli zopakovat tuto cestu co nejdříve.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/

Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Komemorace Paříku
 
Členové "České besedy" Sarajevo 16.06.2012 si připoměli sedmdesáté výročí úmrtí Karla Paříka položením květin na hrob,a tím oddali hold velkému architektu a staviteli Sarajeva. Karel Pařík se narodil 4.07.1857 ve Veliši u Jičína a zemřel 16.06.1942 v Sarajevu. Jeho díla dávají rozpoznatelnou značku Sarajeva ve světě. "Česká beseda" od roku 2007. organizuje komemoraci Paříka a letos mu bude věnována výstava "Kreativita ve svém volném čase."
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/

Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Čtení o Bosně a Hercegovině
 
Cestopis Ludvíka Kuby "Čtení z Bosny a Hercegoviny" byl oficiálně představen 23.05.2012 v Domu ozbrojených sil BiH.
Luxusní dvojjazyčné vydání "Ctení z Bosny a Hercegoviny" je společný projekt vydavatelství Rabic a velvyslanectví České republiky a na posledním knižním veletrhu ve Skenderiji dostal cenu za nejlepší vydavatelský podchvat. Ludvík Kuba cestoval po Bosně a Hercegovině od roku 1893. do 1896 a své dojmy zapsal ve formě textu a grafiky. Původní byl vytištěn v roce 1937 v České republice, a nyní je tato cenná kniha k dispozici v bosenském jazyce, zatímco český je dodán ve faksimilu. Podává věrný záznam jedné doby a přispívá destereotipizaciji Bosny a Hercegoviny. Prezentace knihy se zúčastnili: velvyslanec České republiky pan Tomáš Szunyog , ředitel vydavatelství Rabic Goran Mikulić, editor a korektor bosenského jazyka Naďa Salom, editor vydání Zlatan Hrenovica, Ph.Dr. Enver Kazaz a spisovatel cestopisů Slobodan Stajić. Je třeba poznamenat, že lektorem českého jazyka byla konzulka Jana Stará. V hudební části nastoupila sólistka Dejana Hršum, která představila písně Antonína Dvořáka s klavírním doprovodem Zorana Jovanovica.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/

Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Shromáždění Ceske besedy
 
Pravidelné shromáždění "České besedy" Sarajevo se konalo 12.05.2012 v Malé galerii Sv. Ante stejnojmenného Františkánsého kláštera na Bistriku.
Po kvorumu předložila předsedávající shromáždění Gordana Frimel pracovní výbor složený z Jovanke Manzalović Šalaka, Tomislava Krzyka a Karmele Smolík , který je zvolen. Zprávu o činnosti "České besedy" v období 2009.-2012 a zprávu o činnosti Rady národnostních menšin Parlamentního shromáždění představila předsedkyně Jovanka Manzalović Šalaka. Ona navrhla plán práce na rok 2012. Finanční zprávu, u kterou byli zapojeni členové dozorčí rady představil podpředseda pro ekonomiku Tomo Krzyk , který dal i zprávu o činnosti Federální rady národnostních menšin. Shromáždění je zakončeno tečkou různé a družením členů Sdružení. Je třeba poznamenat, že je 5.05.2012 ve stejném prostoru održeno sympozium o dr. Čiro Truhelky a příležitostná výstava, s materiálem z archivu Bosny a Hercegoviny který obohatil setkání.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/

Zprávu o činnosti můžete vidět zde
Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Výstava "Dr. Čiro Truhelka - Na památku jednoho průkopníka"
 
Členové "České besedy" 25.03.2012 navštívili Národní muzeum v Sarajevu, aby shlédli výstavu, "Dr. Čiro Truhelka - Na památku jednoho průkopníka, "o životě a díle prvního kurátora a později ředitele této jedné z prvních moderních vědeckých institucí v Bosně a Hercegovině. Autorka konceptu, historik umění Snježana Mutapčić, byla velmi dobrý průvodce touto cennou výstavou o velkém učencu českého původu.
Flyer k dispozici zde
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/

Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
 
   
Z denního tisku - Oslobođenje
 
Text Leone Sabolek, který byl vytištěn v "Osvobození" od 26.02.2012 s názvem "Česká beseda Bosně a Hercegovině"
Můžete přečíst zde...
 
   
Týden Višegradského filmu 2012 - 20-24.02.2012
 
U příležitosti 28. Mezinárodního festivalu "Sarajevská zima", velvyslanectví Višegradské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovenská republika) a Sarajevské otevřené centrum, místní partner, Vás srdečně zvou na:
Týden Višegradského filmu Sarajevo,
20-24.02.2012. Cinema City,
Maršala Tita 26 Filmy jsou opatřeny titulky v B / H / S a angličtině. Vstupné je zdarma.
Pozvánku a program najdete zde...
 
   
"Sarajevská zima"
 
Dr.Ćiro Truhelka - Na památku jednoho průkopníka

Výstava "Dr. Čiro Truhelka - Na památku jednoho průkopníka" je otevřena 7.02.2012 v Národním muzeu v Bosně a Hercegovině v rámci speciálního programu 28. Mezinárodního festivalu "Sarajevská zima", a touto je označeno 70. výročí úmrtí archeologa Čiro Truhelke a 125. Výročí založení Národního muzea.
Čiro Truhelka se narodil 02.2.1865 v Osijeku v rodině českého učitele Antuna Truhelke. Je prvním doktorem dějin umění a archeologie v Bosně a Hercegovině a první kurátor Národního muzea, jeho ředitel a vydavatel prestižního Glasnika Národního muzea . Je pionýr bosenskohercegovské muzeologie, archeologie a historie s pomocnými disciplínami. Na mezinárodních výstavách s velkým úspěchem představoval Bosnu a Hercegovinu jako zemi s bohatým kulturním a přírodním dědictvím. Vědeckou a odbornou práci nastavil v Osijeku, Záhřebu a Skoplju. Zemřel v Záhřebu 18.09.1942.
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/
 
   
- Český koutek - literatura se šálkem čaje
 

Františkánský klášter sv. Ante každou
druhou středu v měsíci
17:30 až 19:00
Seznam odkazů na přípravě ...
/Viz obrázek 1/ /Viz obrázek 2/