Vánoční setkání
 
«Česká beseda» Sarajevo zorganizovala dne 21.12.2009 tradicionální vánoční setkání v prostorách kláštera Sv. Antonína na Bistriku. Toto setkání svou přítomností poctili velvyslanec České republiky, pan Tomáš Szunyog, konzulka paní Jana Stará a kvardián bratr Petar Perica Vidić. Po úvodních slovech a hezkých přáních k Vánocům i Novému roku následovaly české i jiné tématické písně s doprovodem Soňi a Ivana Milošević. Během tohoto příjemného večera byla zorganizována i tombola.
/viz foto 1/
/viz foto 2/ /viz foto 3/ /viz foto 4/ /viz foto 5/
 
   
16. prosince 2009 se v prostorách SKD(Slovinského kulturního spolku)»Cankar» uskutečnila společná schůzka následujících spolků: «Česká beseda» Sarajevo, «Hum», «Polsa», SKD»Cankar» a Spolku občanů italského původu. Z této schůzky vzešla iniciativa týkající se udělení názvu «Park národnostních menšin», která byla zaslána starostovi Městské části Novo Sarajevo, panu Nedžadu Koldžovi, což je vlastně pokračování již započaté spolupráce uvedených spolků a místních správních orgánů. Při té příležitosti byl zástupcům těchto sdružení předán DVD s video záznamem sázení Pančičevých smrků-omorik naproti hotelu «Bristol» v dubnu tohoto roku.
/viz foto 1/
/viz foto 2/
 
   
Vánočni recepce v rezidenci velvyslace Tomáše Szunyoga
 
Velvyslanec ČR v BaH Tomáš Szunyog dne 17.12.2009 ve své rezidenci srdečně přivítal, za přítomnosti konzulky Jany Staré, návštěvníky z Českých besed Bosny a Hercegoviny, Spolku bosenskohercegovko-českého přátelství Snješka ze Sarajeva a profesora Duška z Tuzly.

Pan velvyslanec řekl ve svém projevu:
„Je mi ctí, že mezi námi mohu přivítat i jednoho z našich nejváženějších krajanů, pana profesora Čestmíra Duška, kterému ministr zahraničních věcí v letošním roce udělil cenu Gratias agit, udělovanou za mimořádný přínos k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Dovolte mi, pane Dušku, abych Vám i já poděkoval za Vaše celoživotní úsilí, kterým jste nejen přispěl k šíření českých tradic, ale i potvrdil vysoké mínění o vynikajících schopnostech českých muzikantů. Zároveň bych Vám rád při této příležitosti předal CD s fotografiemi ze slavnostního předání letošních cen Gratias agit.
“ Velvyslanec Szunyog ujistil, že ministerstvo zahraničních věcí, i on osobně, přikládají krajanské komunitě velký význam a zároveň apeloval, aby krajané, s pomocí České republiky, hledali cesty, jak udržet české tradice a český jazyk a své úsilí se snažili co nejvíce spojovat. Evropská unie, do které BaH směruje, je důkazem toho, že společným úsilím se dá dokázat více.
Krajané a přátelé se sešli u ozdobeného stromku, poslechli si i zazpívali české písně spolu se sborem krajanů z Banja Luky a pochutnali si na českých jídlech, českém pivu a becherovce. Čestmír Dušek jako dárek z Tuzly přivezl vlastnoručně upečené vánočky. Vánočky jsou tradiční lahůdky v jeho rodině, protože jeho čeští předci, kteří přijeli do Tuzly, byli známí cukráři. Velvyslanec předal dárky zástupcům spolků a taky dostal dárky od krajanů – od České besedy Sarajevo Kroniku českého učitele Jaroše na CD a od návštěvníků z Banja Luky obraz namalovaný jednou z členek České besedy.

/viz obr. 1/ /viz obr. 2/ /viz obr. 3/ /viz obr. 4/ /viz obr. 5/
 
   
Slavnostně byl oslaven Den státnosti České republiky
 
Den státnosti České republiky byl slavnostně oslaven 28.10.2009 recepcí v sarajevské Pivnici. Pozvání nového českého velvyslance pana Tomáše Szunyoga přijal i velký počet členů „České besedy“. Pan Sunyog se letos k hostům obrátil v angličtině se slibem, že se do příštího roku naučí jazyk hostitelské země. Následovala recepce a přátelská diskuse v příjemné atmosféře. „Česká beseda“ svou pozornost Českému velvyslanectví v Sarajevu vyjádřila květinovým darem.  
/viz obr. 1/ /viz obr. 2/ /viz obr. 3/ /viz obr. 4/ /viz obr. 5/
 
 
Večer české písně v Prnjavoru
 
17. října se v Domě kultury v Prnjavoru v organizaci České besedy Mačino Brdo konal „Večer české písně“. Na pozvání Emila Bočka – předsedy České besedy Mačino Brdo se této pro ČESKÉ BESEDY důležité manifestace zúčastnili i členové České Besedy Sarajevo dvoudenní návštěvou Prnjavoru a Mačina Brda. Sarajevskou Besedu zde přestavili manželé Zvjezdana a Ivan Stuchlý, kteří za zpěv známé píseně „Krystýnka“ a „Když jsem já šel tou putimskou branou“ sklidili aplauz přes stovky přítomných krajanů z Prijedoru, Slavonského Brodu, Kaptolu -Požegy, Nové Vsi, Banja Luky a Mačinog Brda. Všichni zúčastnění si pak zazpívali píseň „Ta naše písnička česká“, která byla na návrh organizátora uznána jako hymna Českých besed v BaH. Využili jsme naši příjemnou návštěvu Prnjavoru k tomu, abychom jako vyjádření naší vděčnosti za zachování archivu někdejší České Besedy Sarajevo milému hostiteli věnovali digitání vydání „Kroniky“ českého učitele Ludvíka Jaroše, která byla sepsána roku 1934.
/viz obr. 1/ /viz obr. 2/ /viz obr. 3/ /viz obr. 4/ /viz obr. 5/
 
 
Oslava dne Sv. Václava
 
„Česká beseda“ Sarajevo oslavila Svatého Václava dne 27.09.2009 ve Františkánském klášteře svatého Antonína na Bistriku. Nejdříve nás Tomislav Krzyk seznámil se svým studijním pobytem v Dobrušce. Výklad byl mimořádně zajímavý a provázený originálními diapozitivy a budou následovat ještě dvě pokračování o jeho pobytu v Česku. Zbytek večera proběhl v přátelské atmosféře s malým pohoštěním.
 /viz obr. 1/ /viz obr. 2/ /viz obr. 3/ /viz obr. 4/
 
   
22.září 2009 jsme se rozloučili s Velvyslancem České republiky v Bosně a Hercegovině, panem Jiřím Kudělou, který se tehdy již připravoval k odchodu na novu funkci. Pan Kuděla v srdečném rozhovoru našemu Spolku poděkoval za úspěšnou spolupráci v minulém čtyřletém období a popřál nám, aby tato spoluprácce pokračovala i v období následujícím. Při této příležitosti paní Jovanka Manzalović Šalaka a pan Tomislav Krzyk jménem členů «České besedy» Sarajevo J. Exelenci jako dárek předali digitalizované vydání «Kroniky» Ludvíka Jaroše, českého učitele v Sarajevu, z roku 1934. Digitalizace této hodnotné kulturní památky byla mimořádné důležitým projektem našeho Spolku, neboť doufáme, že najde svoje místo v «Českém koutku» a tak všem, kteří se zajímají o českou menšinu na tomto území, umožní náhled do materiálu, který je k dispozici a který zobrazuje život české společnosti v Sarajevu z počátku XX století.
/viz foto/
«Kronika»
 
 
„Česká beseda“ Sarajevo dne 20.06.2009 organizovala jednodenní výlet do Fojnice
 
Ve Fojnici jsme navštívili Františkánský klášter Ducha svatého. Nejdříve jsme se v kostele seznámili s dějinami kláštera, Fojnice ale i širší oblasti, pak jsme přešli do klášterní části. Tady jsme si za doprovodu odborného průvodce prohlédli obnovené muzejní prostory s hodnotnými exponáty. Malý odpočinek jsme měli ve sklípku, kde se k nám připojil i kvardián bratr Mirko Majdandžić. Poté se náš autobus vydal do rekreačního střediska Brusnica(Brusinka) v pohoří Vranica. Po obědě jsme strávili čas kamarádsky a plni krásných dojmů jsme se vrátili do Sarajeva.
/viz obr. 1/ /viz obr. 2/ /viz obr. 3/ /viz obr. 4/ /viz obr. 5/
 
 
Počátek parku národnostních menšin
 
Na iniciativu „České besedy“ Sarajevo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky – Oddělení pro krajany financovalo nákup sazenic smrků Pančičovy omoriky, které byly dne 03.04.2009 za pomoci pracovníků JP“Park“ slavnostně zasazeny v ulici Zmaja od Bosne, naproti hotelu Bristol. V přítomnosti starosty Městského úřadu Novo Sarajevo Nedžada Koldže a početných občanů sazenice zasazovali zástupci Sdružení Maďarů HUM, Sdružení Poláků Polsa, Kulturního spolku Cankar, Sdružení občanů italského původu a samozřejmě i České besedy. Těchto pět Pančičových omorik je počátkem parku , který by měl nést název Park národnostních menšin.
/viz obr. 1/ /viz obr. 2/ /viz obr. 3/ /viz obr. 4/ /viz obr. 5/
 
 
Volební valná hromada
 
V prostorách Kláštera sv.Antonína na Bistriku se dne 20.03.2009 konalo volební valné shromáždění Spolku občanů českého původu „Česká beseda“ Sarajevo. Staré vedení bylo potvrzeno ve funkci a byl doplněn Statut Spolku. V plánu je vydání monografie o Češích v Sarajevu z počátku 20.století. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny občany, kteří mají údaje nebo dokumenty, aby se zúčastnili vytváření této monografie.
/viz obr. 1/ /viz obr. 2/