Vánoční posezení
 
V klášteře Sv. Antonína na Bistriku se 19.12.2008 konalo již tradicionální vánoční setkání členů „České besedy“ Sarajevo. Setkání zahájila předsedkyně Jovanka Manzalović Šalaka, poté Tomislav Krzyk prostřednictvím komentování diapozitivů, které vyfotografoval Josip Mikolašek při nedávné návštěvě Prahy, přítomné provedl tímto překrásným starým městem. Konzulka Jana Stará poděkovala za podporu kulturního dění ze strany „České besedy“a zároveň všechny pozvala na bohatý kulturní program, který organizuje České velvyslanectví v Sarajevu u příležitosti předsedání České republiky Evropské unii. Všem popřála vše nejlepší u příležitosti vánočních svátků a Nového roku. Následovalo posezení s tombolou v příjemné atmosféře a s adekvátním hudebním doprovodem. Setkání se zúčastnili i členové Sdružení Maďarů „HUM“ ze Sarajeva.
/viz obr. 1/
/viz obr. 2/ /viz obr. 3/ /viz obr. 4/ /viz obr. 5/
 
   
Návštěva Prahy
 
Nejvýznamnější aktivitou druhé poloviny roku 2008 byla nesporně návštěva Prahy ze strany několika členů našeho Sdružení. Při této příležitosti členy České besedy Sarajevo přijal pan Vladimír Eisenbruk z Oddělení pro krajany na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. V Černínském paláci byl naším hostitelem pan Vladimír Chaloupka, kterého známe ještě ze Sarajeva z období jeho působení na Velvyslanectví České republiky v BaH. Díky jemu a jeho kolegovi, panu Štěpánu Gilarovi, jsme si prohlédli Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Během naší návštěvy Prahy jsme také navštívili Dům národnostních menšin, který byl otevřen v červnu roku 2007 a současně jsme navázali kontakt s paní Brankou Kubešovou, předsedkyní Spolku Sv. Savo. Tuto příležitost jsme využili k tomu, abychom všem našim hostitelům předali nové vydání knížečky „Českých národních písní“, které vydala Česká beseda Sarajevo.
/viz obr. 1/
/viz obr. 2/ /viz obr. 3/ /viz obr. 4/ /viz obr. 5/
 
   
Čtvrtý týden českého filmu
 
Letošní týden českého filmu, čtvrtý v pořadí, byl zasvěcen dílu velkého režiséra Jiřího Menzela. Byl zahájen 20.11.2008 v kině UNITIC, promítáním krátkého filmu „Zemřel nám pan Foerster“ a filmu „ Ostře sledované vlaky“, za který Jiří Menzel v roce 1968 získal cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film.
Při této příležitosti nám velvyslanec České republiky v BaH, pan Jiří Kuděla, přečetl malý úryvek z ještě nevydaných vzpomínek tohoto režiséra, ve kterém autor velice obrazně popisuje, jak on viděl a prociťoval samotný ceremoniál udělení Oscara.
Celý text bude zveřejněn v Ročence 2008.

Do 26. listopadu bylo možné shlédnout následující Menzelovy filmy: „Rozmarné léto“, „Skřivánci na niti“, „Na samotě u lesa“, „Postřižiny“, „Vesničko má, středisková“, „ Jeden moment“ a„Obsluhoval jsem anglického krále“. Tyto filmy proslavily českého režiséra po celém světě.
/viz obr. 1/ /viz obr. 2/ /viz obr. 3/
 
   
Náměstí Karla Paříka
 
Od 19.11.2008 náměstí před kostelem Sv. Josefa na Marindvoru v Sarajevu nese jméno velikého českého architekta Karla Paříka. Společným úsilím Velvyslanectví České republiky, vlády Kantonu Sarajevo, Městského úřadu Sarajevo-Centrum a města Sarajeva byla tímto zaslouženě vzdána čest člověku, který téměř 60 let budoval Sarajevo. Tabuli s jeho jménem odhalily společně jeho vnučka Silvija Pařík a primátorka Sarajeva Semiha Borovac. Sarajevo je světu známo podle Paříkových budov a nyní tento, dle narození Čech a dle svého výběru Sarajevan, má i svoje náměstí ve středu města, které měl tak rád.
/viz obr. 1/
/viz obr. 2/ /viz obr. 3/ /viz obr. 4/ /viz obr. 5/
 
   
Den státnosti
 
Dne 6.10.2008 se u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu a v organizaci Velvyslanectví České a Slovenské republiky v Zemském muzeu v Sarajevu konal příjem. Kromě významných hostů z politického, kulturního a veřejného života byli přítomni i členové „České besedy“ Sarajevo.
/viz obr. 1/
/viz obr. 2/ /viz obr. 3/ /viz obr. 4/ /viz obr. 5/

 
   

Oslava Dne sv. Václava

 

Letošní Den české státnosti, den sv. Václava 28.9.2008, „Česká beseda“ Sarajevo oslavila jiným způsobem než doposud. Tento den byl zorganizován jednodenní výlet do Královské Soutězky(Kraljeva Sutjeska) a Bobovce. Byla to působivá návštěva korunovačních míst bosenskohercegovských dějin spojená s procházkou nádhernou krajinou a obědem ve Varešu.
/viz obr. 1/
/viz obr. 2/ /viz obr. 3/ /viz obr. 4/ /viz obr. 5/


 
   
Květiny na hrobu Karla Paříka
 

U příležitosti 66.-tého výročí od smrti Karla Paříka členové České besedy Sarajevo položili květiny na jeho hrob.
/viz obr. 1/ /viz obr. 2/ /viz obr. 3/

 
   
Kurs českého jazyka 2008
 
15. června 2008 byl ukončen kurs českého jazyka pro začátečníky. Udělování diplomu byla přítomna i Jana Stará, konzulka ČR V BaH.
 

Kurs českého jazyka ukončili:

 

Đani Đorđević

Alma Islamović

Sanjin Medić

Mirza Berbić

Kenan Bešlija

Maša Hilćišin

Alma Dibek

Azra Gušić

Ajser Cana

Lamija Beširović

Mersad Čehajić

Vanja Šaponjić

Mirano Jupić

Anita Mesić

Jasna Kadrić

Adnan Bezdrob

Darija Fajković

Leo Hatvani

 
/viz obr. 1/ /viz obr. 2/  
   
Páté setkání přátel
 

Jubilární páté setkání přátel českých a slovenských Spolků se konalo 31.05 a 01.06 2008 v Sarajevu. Tématem byla spolupráce s matičním státem. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci “České besedy“ a Spolku Slováků “Janošík“ z Banja Luky, Spolku přátelství Jihoslovanů, Čechů a Slováků z Bělehradu a „Českých besed“ ze Záhřebu a hostitelského města – Sarajeva. V pracovní části, které se zúčastnila i konzulka, paní Jana Stará, z Velvyslanectví České republiky, se nejvíce hovořilo o problému financování aktivit spolků. Po slavnostní večeři následovalo posezení a neformální, ale užitečná výměna zkušeností. Našel se čas i pro obchůzku města a prohlídku jeho významných památek.
/viz obr. 1/ /viz obr. 2/ /viz obr. 3/ /viz obr. 4/ /viz obr. 5/

 
   

Ročenka 2007 ...vybíráme

 
 
Celou ročenku můžete najít v rubrice „Bilten“  
   
Základní kurs českého jazyka i v roce 2008
 
V organizaci České besedy Sarajevo dne 15.ledna 2008 začal kurs českého jazyka. Účastníky kurzu jsou, jako i vloni, studenti, kteří se hlásí o stipendium na studium na Univerzitách v České republice. Do kurzu se přihlásilo 18 účastníků a členům Besedy je umožněno, aby občas navštívili hodiny gramatiky a konverzace. Je třeba dodat, že svůj zájem o učení českého jazyka a zvládnutí alespoň základů tohoto jazyka v následujícíh pěti měsících kolik trvá kurs projevily i dvě sarajevské středoškolačky. Vyučující jsou Jadranka Šuster, Libuše Pešková a Alexandr Götz.